AKADEMIE VETERINARIA - Nejčastější veterinární problematika v běžné humánní medicinální praxi, 13.04.2016, České Budějovice

 
Úvodní slovo

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci AKADEMIE VETERINARIA - Nejčastější veterinární problematika v běžné humánní medicinální praxi v dubnu 2016 – Středeční odborná akademie

Pro tuto akce máme zažádáno o bodové hodnocení ČLnK, ČLK a ČAS do systému celoživotního odborného vzdělávání.

Termín konání
13.04.2016
Místo konání
CLARION CONGRESS HOTEL ČESKÉ BUDĚJOVICE
Pražská třída 14
České Budějovice
Časový harmonogram
středa 13.4.2016
ODBORNÁ AKADEMIE
12:00 - 13:00 hod. Registrace
13:00 - 14:30 hod. Odborný program I.
15:00 - 16:30 hod. Odborný program II.
17:00 - 18:30 hod. Odborný program III.
18:30 - 19:00 hod. Zakončení akademie, rozdání certifikátů
Certifikáty o účasti
LÉKARNÍCI – ČLnK – máme zažádáno o zařazení mezi vzdělávací akce ČLnK.

LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

FARMACEUTIČTÍ ASISTENTI A SESTRY - Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.