20. PSYCHOSOMATICKÁ KONFERENCE, 20.06.2024 - 22.06.2024, Liberec

 
Hlavní informace

Informace k aktivní účasti jsou k dispozici na hlavních stránkách konference.

https://psychosomatika-konference.cz/aktivni-ucast-2/


Vyrozumění o přijetí přednášky

Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky informováni programovým výborem konference nejpozději 31. 3. 2024 e-mailem. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se konference a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen programovým výborem konference.


Nevyhovující abstrakty mohou být autorům vráceny k přepracování.