XVII. OLOMOUCKÉ ONKOLOGICKÉ DNY, 20.02.2014 - 21.02.2014, Olomouc

 
Hlavní informace

AKTIVNÍ ÚČAST - DŮLEŽITÉ TERMÍNY

  5. prosince 2013                   Uzávěrka pro registraci aktivní účasti

17. ledna 2014                        Program

17. ledna 2014                        Uzávěrka zaslání abstrakt přednášek

21. ledna 2014                        Informace o přijetí přednášky

20. – 21. února 2014             XVII. OLOMOUCKÉ ONKOLOGICKÉ DNY 

 

REGISTRACE ON-LINE

Prostřednictvím formuláře Přihláška k aktivní účasti on-line na těchto stránkách (viz menu v levém sloupci).

Vypište formulář Přihláška k aktivní účasti on-line. Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt.

Doručení Vám bude potvrzeno na Vámi zadaný e-mail.

Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy náležitou pozornost.

Registrace je možná i bez zaslání abstrakt - možno vložit později.

 

PŘEDNÁŠKY
Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu

promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

Přednášky prezentované přes PC je nezbytné předat na CD, DVD nebo USB FlashDisku (použití Vašeho počítače při projekci není možné).

  

POVINNÉ ÚDAJE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI

- prezentující autor (příjmení, jméno)

- pracoviště

- typ prezentace (přednáška, poster..)

- kategorie (lékař/VŠ, sestra..)
- email autora

 

FORMÁT ABSTRAKTU
Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
       Ve formátu: J. Příjmení1, J. Příjmení 2, J. Příjmení3
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
      Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,
Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)

 
Zaslání abstraktu
ON-LINE se přihlaste prostřednictvím www.bos-congress.cz/ood2014 formuláře AKTIVNÍ ÚČAST, Přihláška k aktivní účasti on-line (viz menu vlevo).

- Jste-li již registrováni - pokračujte "přihlášením zde"
- Vyplňte prosím e-mail a heslo, které jste uvedli v přihlášce (zobrazí se Vám Vámi vyplněný formulář)
- Vložte abstrakt do kolonky Vlastní text - vkládejte soubor pouze ve formátu Word (.doc, .docx)

Pro editaci již odeslané přihlášky nebo abstraktu postupujte stejným způsobem jako při přihlášení.
Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt.

 
Postery
1. Tradiční varianta posterů umístěných na panelech o rozměru 100x100 cm.
Vědecký výbor si vyhrazuje právo zařazení přednášky do programu, případné přesunutí do posterové sekce. V případě pozdního zaslání negarantuje zařazení do programu.
 
Počítačová specifikace
PREZENTACE: MS PowerPoint (*.ppt nebo *.pptx Prezentace,*.pps nebo *.ppsx Předvádění PowerPoint)
VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) přineste si vlastní codec
SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)