4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY, 21.03.2014 - 22.03.2014, Ústí nad Labem

 
Hlavní informace

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

20. ledna 2014            Uzávěrka pro registraci aktivní účasti
5. února 2014              Informace o přijetí přednášky

20. února 2014            Program

1. března 2014            Uzávěrka zaslání abstrakt přednášek

21.- 22. března 2014   4. severočeské algeziologické dny

 

O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem nejpozději do 5.2.2014.

Věnujte správnému vyplnění e-mailové adresy náležitou pozornost.

 

◄ Současně, prosím, proveďte Vaši registraci v Registračním formuláři (viz menu v levém sloupci).

 

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci sympozia bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKT

Abstrakta se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána do 1.3.2014     

 

Abstrakta musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.

 

Abstrakta nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku. Nebudou zasílány korektury.

 

POVINNÉ ÚDAJE

- prezentující autor (příjmení, jméno)

- email autora

- kategorie (lékaři / sestry)

- preferovaná forma (přednáška / poster)

 

FORMÁT ABSTRAKTU

Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)

Autoři (včetně prezentujícího autora)

      Ve formátu příjmení, iniciála, v závorce číslo afiliace:
      Novák J. (1), Novotný V. (2) a Nová C. (3)

Pracoviště - Afilace

      (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
      Ve formátu: 1 - I. dětská klinika, 2 - II.dětská klinika, 3 - III. dětská klinika, FN Pelhřimov

Text abstraktu (2500 znaků vč. mezer)

Struktura abstraktu:

       Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že   

 chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu)

 
Zaslání abstraktu
ON-LINE přihlaste se prostřednictvím formuláře PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI (viz menu v levém sloupci)
- Jste-li již registrováni - pokračujte "přihlášením zde"
- Vyplňte prosím e-mail a heslo, které jste uvedli v přihlášce (zobrazí se Vám Vámi vyplněný formulář)
- Vložte abstrakt do kolonky Vlastní text -vkládejte soubor pouze ve formátu Word (.doc, .docx)

Pro editaci již odeslané přihlášky nebo abstraktu postupujte stejným způsobem jako při přihlášení.
Potvrzení o provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a odkazem na vložený abstrakt.
 
Postery
Autoři posterů mají na výběr ze dvou variant prezentace svých prací.
1. Tradiční varianta posterů umístěných na panelech o rozměru 100x100 cm.
2. E-postery - elektronická verze tradičních posterových tabulí. Práce budou vystaveny na monitoru obrazovky a mohou obsahovat text, informace i videa. Elektronická verze posterů bude nahrána na virtuální knihovnu, která bude k dispozici v průběhu celé konference na počítačích umístěných v prostoru konferenčního centra.
 
Počítačová specifikace
PREZENTACE: MS PowerPoint (*.ppt nebo *.pptx Prezentace,*.pps nebo *.ppsx Předvádění PowerPoint)
VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) přineste si vlastní codec
SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)