21. PEDIATRICKÝ DEN, 21.02.2015, Ústí nad Labem

 
Hlavní informace

REGISTRACE ON-LINE

Prostřednictvím formuláře Přihláška k aktivní účasti on-line na těchto  stránkách (viz. menu v levém sloupci).

Vypište formulář Přihláška k aktivní účasti on-line. Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt. Doručení Vám bude potvrzeno na Vámi zadaný e-mail.

Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy náležitou pozornost.

Registrace je možná i bez zaslání abstrakt - možno vložit později.

PŘEDNÁŠKY
Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

Přednášky prezentované přes PC je nezbytné předat na CD, DVD nebo USB FlashDisku (použití Vašeho počítače při projekci není možné).

 

POVINNÉ ÚDAJE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI

- prezentující autor (příjmení, jméno)

- pracoviště

- typ prezentace (přednáška, poster..)

- kategorie (lékař/VŠ, sestra..)
- email autora

 
Zaslání abstraktu
ABSTRAKTA
POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKT
ON-LINE se přihlaste prostřednictvím www.bos-congress.cz/pdul2015 formuláře AKTIVNÍ ÚČAST, Přihláška k aktivní účasti on-line (viz menu vlevo).
- Jste-li již registrováni - pokračujte "přihlášením zde"
- Vyplňte prosím e-mail a heslo, které jste uvedli v přihlášce (zobrazí se Vám Vámi vyplněný formulář)
- Vložte abstrakt do kolonky Vlastní text -vkládejte soubor pouze ve formátu Word (.doc, .docx)

Pro editaci již odeslané přihlášky nebo abstraktu postupujte stejným způsobem jako při přihlášení.
Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt.

FORMÁT ABSTRAKTU
Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
Ve formátu: J. Příjmení1, J. Příjmení 2, J. Příjmení3
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,
Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)
 
Počítačová specifikace
PREZENTACE: MS PowerPoint (*.ppt nebo *.pptx Prezentace,*.pps nebo *.ppsx Předvádění PowerPoint)
VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) přineste si vlastní codec
SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)