15. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE, 29.05.2015, Ústí nad Labem

 
Hlavní informace

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

15. března 2015                        Uzávěrka pro registraci aktivní účasti
  1. dubna 2015                         Informace o přijetí přednášky

13. dubna 2015                         Program

30. dubna 2015                         Uzávěrka zaslání abstrakt přednášek

29. května 2015                       15. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE 

 

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKT

Aktivní účast registrujte on-line PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE

Menu vlevo: Aktivní účast – Přihláška k aktivní účasti on-line

                   Zde vypište formulář Přihláška k aktivní účasti on-line, vložte svůj abstrakt.

Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt.

Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt.

Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy. Registrace je možná i bez zaslání abstrakt – možno vložit později.

Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři.

 

Vyrozumění o přijetí přednášky:

Autoři byli o přijetí/nepřijetí informováni 1. dubna 2015 e-mailem. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se konference a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem konference.

 

ZASLÁNÍ ABSTRAKTU:

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKT

Abstrakta se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána v termínu.

 

Abstrakta musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.

Abstrakta nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

 

POVINNÉ ÚDAJE ABSTRAKTU

- prezentující autor (příjmení, jméno)

- pracoviště

- email autora

- kategorie (lékaři/sestry)

 

FORMÁT ABSTRAKTU

Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)

Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)

Ve formátu: J. Příjmení1, J. Příjmení 2, J. Příjmení3

Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)

Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,

Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)

Struktura abstraktu:

Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

 
Prezentační informace
Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost
o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.
 
Počítačová specifikace
Instrukce pro PowerPoint
• Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint 97-2007 a nebo 2010“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
• Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT před uložením ve formátu PPS

Fonty
• Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
• Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
• Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup - klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte.

Obrázky / Videa
• JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.
• GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
• Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně.
Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš Formát videa kompatibilní s naším softwarem.
VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec. SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

Přenos prezentací a uložení
Na čem přinést prezentaci na konferenci
• Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD-ROM (DVD±R/RW) nebo USB flash disc
• Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film / video soubory, etc.).
• Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu konference, uložte si prezentace do odlišných složek
a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
• Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk

Kam přehrát Vaší prezentaci na konferenci
• Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sály budou
otevřeny minimálně 60 min před začátkem ranních sekcí), během kávové přestávky nebo v obědové pauze, avšak nejpozději 1 ½ hodiny před začátkem Vaší sekce. Technik v sále Vaší prezentaci nahraje
do systému tak, aby měl čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat zda se zobrazuje správně. Berte prosím
na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí nebývá čas na kontrolu.
• Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového
ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.
• Po skočení konference, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE.
K dispozici bude časomíra.