Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu, 25.05.2018 - 26.05.2018, Český Krumlov

 
Hlavní informace

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:         

                18. 12. 2017       Otevření účasti

                    4. 4. 2018       Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti

                  23. 4. 2018       Program

                  30. 4. 2018       Termín úpravy/uploadu abstraktu přednášky do sborníku

                    9. 5. 2018       Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

         25.5. - 26.5.2018       SYMPATIBULUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO SEXUÁLNÍ MEDICÍNU

 

 

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

Aktivní účast registrujte on-line PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE

Menu vlevo: Aktivní účast – Přihláška k aktivní účasti on-line

                   Zde vypište formulář Přihláška k aktivní účasti on-line, vložte svůj abstrakt.

Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt.
Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt.

Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy náležitou pozornost. 
Registrace je možná i bez zaslání abstraktů - možno vložit dodatečně.

 

◄ Současně, prosím, proveďte Vaši registraci v Registračním formuláři (viz. menu v levém sloupci).

 

Vyrozumění o přijetí přednášky

O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se sympozia a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen programovým výborem sympozia

  

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

 

MUSTR abstrakt souhrnná přednáška – ke stažení ZDE

MUSTR abstrakt výzkumná přednáška nebo poster – ke stažení ZDE

ABSTRAKT souhrnná přednáška příklad – ke stažení ZDE

ABSTRAKT výzkumná přednáška příklad nebo poster – ke stažení ZDE

 

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána v termínu.

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhnete se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientu, vyšetření a výsledky.

Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.

Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

 

POVINNÉ ÚDAJE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI

- prezentující autor (příjmení, jméno)

- pracoviště

- email autora

- prezentace typu (přednáška, …)

- Kategorie (lékař/VŠ, sestra)

 

FORMÁT ABSTRAKTU

Název (max. 150 znaků vč. mezer, zarovnáno na střed)
Autoři (včetně prezentujícího autora, číslo afilace je uvedeno horním indexem, zarovnáno na střed)
      Ve formátu: Titul Jméno Příjmení, číslo afiliace (1), Titul Jméno Příjmení, číslo afiliace (2),titul, Titul Jméno Příjmení, číslo afiliace (3)
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací, afiliace číslovat)
      Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,

Email - pouze prezentujícího autora (zarovnáno na střed)
Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer - musí se vejít na jednu stranu A4.

Pro prezentaci výzkumné práce: text musí být členěn na tyto části: Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu). Viz. modelový abstrakt.

Pro souhrnnou prezentaci: nemusí být dodržena přesná struktura jako u výzkumné práce, text souhrnné přednášky by však měl obsahovat jasně formulované cíle sdělení a specifikovat proces hledání zdrojů v literatuře a/nebo ve výzkumné činnosti autora, vymezit teoretické koncepty, z nichž chce autor vycházet. Viz. modelový abstrakt.

Použijte 3 - 5 klíčových slov.

Typ písma - Calibri 12
Struktura abstraktu:
      Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

 

Zaslání abstraktu

Dodatečné zaslání abstraktu
ON-LINE přihlaste se prostřednictvím formuláře PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE(viz. menu v levém sloupci).
- Jste-li již registrováni - pokračujte pro editaci již odeslané přihlášky "přihlášením zde"
- Vyplňte prosím e-mail a heslo, které jste uvedli v přihlášce (zobrazí se Vám Vámi vyplněný formulář)
- Vložte abstrakt do kolonky Vlastní text -vkládejte soubor pouze ve formátu Word (.doc, .docx)
Pro editaci již odeslané přihlášky nebo abstraktu postupujte stejným způsobem.
Potvrzení o provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a odkazem na vložený abstrakt.

 

E-POSTERY

 

Vzor 1 – ke stažení ZDE

Vzor 2 – ke stažení ZDE

Vzor 3 – ke stažení ZDE

 

E-postery budou prezentovány v elektronické formě na monitorech PC.
Elektronická verze posterů bude nahrána na virtuální knihovnu, která bude k dispozici v průběhu celého sympatibulu na počítačích umístěných v prostoru kongresová centra. Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé e-postery na připraveném PC.
Pro vypracování Vaší e-posterové prezentace, prosím, dodržujte pokyny pro přípravu e-posteru.

E-posterovou prezentaci zašlete nejpozději do 31. 3. 2018 přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI.

Vědecký výbor si vyhrazuje právo zařazení přednášky do programu, případné přesunutí do e-posterové sekce.

V případě pozdního zaslání negarantuje zařazení do programu.

Výroba e-posteru: Příprava e-posteru je totožná jako příprava přednášky v programu MS PowerPoint.

 

Přečtěte si prosím následující pokyny pro přípravu E-posteru:

Počítačová specifikace  - Instrukce pro PowerPoint

Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“  (*ppt) či (*.pptx), nebo uložená v PDF formátu, abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich  počítačích.

Každý E-poster může obsahovat až 10 snímků.

 

Obrázky

JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.

GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení  250 dpi. Větší rozlišení  obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. 
 

Videa

Do e-posterové prezentace, která je prezentována v elektronické formě na PC nevkládejte videa. 

 

PŘEDNÁŠKY
Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

Počítačová specifikace - Instrukce pro PowerPoint
• Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
• Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT před uložením ve formátu PPS

 

Obrázky / Videa

 • JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.
 • GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
 • Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení  obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. 
 • Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do  sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa  kompatibilní s naším softwarem. 
 • VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows,  *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec  SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na sympozium

 • Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD-  ROM (DVD±R/RW) nebo USB flash disc
 • Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory,   etc.).
 • Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu sympozia, uložte si prezentace do odlišných  složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
 • Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk.

Kam přehrát Vaší prezentaci na sympozium

 • Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sály  budou otevřeny minimálně 60 min před začátkem ranních sekcí), během kávové přestávky nebo  v obědové pauze, avšak nejméně 1 ½  hodiny před začátkem Vaší sekce. Pokud máte přenášku  plánovanou na první ranní sekci, je lépe přinést prezentaci odpoledne předchozího dne. Technici  v sále Vaší prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat  zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce  před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu.
 • Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání,  které Vám o přestávce předvede přítomný technik.
 • Po skočení kongresu, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE.

K dispozici bude časomíra.