XX. KONGRES ČESKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI , 18.09.2022 - 20.09.2022, Praha

 
Hlavní informace

Přihlášku k aktivní účasti zašlete nejpozději do 19. 6. 2022.

ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře (viz odkaz vlevo AKTIVNÍ ÚČAST – PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE). 


Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt, e-poster. Doručení Vám bude potvrzeno na Vámi zadaný e-mail. Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy. Registrace je možná i bez zaslání abstraktu – možno vložit později.

Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři.


UPOZORNĚNÍ!!! Odeslání registrace k aktivní účasti neznamená, že jste přihlášeni k účasti na kongresu. Pro registraci na kongres prosím zvolte registraci účastníků v registračním formuláři. 


◄ Současně, prosím, proveďte Vaši registraci v Registračním formuláři (viz. menu REGISTRACE). 


 
Zaslání abstraktu
DŮLEŽITÉ INFORMACE K DODÁNÍ ABSTRAKTŮ
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě nejpozději do uzávěrky registrace pro aktivní účast
dne 19. 6. 2022.
Abstrakty je možno následně editovat do sborníku přednášek, termín úpravy/uploadu abstraktů je nejpozději do 16. 8. 2022. Více informací na www.spondylo-kongres.cz/aktivni-ucast/

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ
Termín dodání nejpozději do 19. 6. 2022

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podány v termínu.
O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.
Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

POVINNÉ ÚDAJE ABSTRAKTU
- prezentující autor (příjmení, jméno)
- pracoviště
- e-mail autora
- kategorie (lékaři/sestry)
- preferovaná forma (přednáška/e-poster)

FORMÁT ABSTRAKTU
Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J.2, Příjmení J.3
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,
Text abstraktu (maximum 2500 znaků vč. mezer)
Struktura abstraktu:
Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že
chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

Zaslání / EDITACE abstraktu
ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI (viz v horní části stránky šipka vpravo „Aktivní účast – REGISTRACE“).
- Jste-li již registrováni - pokračujte pro editaci již odeslané přihlášky "přihlášením zde"
- Vyplňte prosím e-mail a heslo, které jste uvedli v přihlášce (zobrazí se Vám Vámi vyplněný formulář)
- Vložte abstrakt do kolonky Vlastní text -vkládejte soubor pouze ve formátu Word (.doc, .docx)
Pro editaci již odeslané přihlášky nebo abstraktu postupujte stejným způsobem.
Potvrzení o provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a odkazem na vložený abstrakt.
 
Prezentační informace
PŘEDNÁŠKY
Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

Přenos prezentací a uložení
Na čem přinést prezentaci na kongres
Prosíme, přineste své soubory na USB flash disku.
• Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky (PowerPoint, film /video soubory, atd.).
• Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu sjezdu, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
• Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.
• Prezentaci si připravte ve formátu 16:9 (plátno v kongresovém sále je v tomto poměru).

Kam přehrát Vaší prezentaci na kongres
• Prosíme o dodání Vaší prezentace do přednáškového sálu v neděli 18. 9. 2022 od 16 do 19 hod. nebo v pondělí 19. 9. 2022 od 7.30 do 8.30 hod., pokud máte přednášku plánovanou pro první ranní blok. Pokud budete přednášet v dalších blocích, prosíme, využijte kávové přestávky či obědovou pauzu pro dodání podkladů, maximálně však nejméně 1,5 hodinu před začátkem Vašeho bloku.
• Technici v sále Vaší prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat, zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí, nezbývá čas na kontrolu.
• Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.
• Po skončení kongresu, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE. K dispozici bude časomíra.
 
Postery
POSTERY
Postery budou prezentovány v elektronické formě na interaktivních dotykových LCD obrazovkách.
E-postery budou vystaveny po celou dobu kongresu a budou k dispozici všem účastníkům. Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích. Pro vypracování Vaší
e-posterové prezentace, prosím, dodržujte pokyny pro přípravu e-posteru.

• E-posterovou prezentaci zašlete nejpozději do 30. 8. 2022 přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI.

Kompletní podrobné informace ke zpracování abstraktů, šablona pro vytvoření e-posterové prezentace jsou k dispozici ke stažení na stránkách www.spondylo-kongres.cz.
Programový výbor si vyhrazuje právo zařazení přednášky do programu, případné přesunutí do posterové sekce. V případě pozdního zaslání výbor negarantuje zařazení do programu.

Vyrozumění o přijetí přednášky, posteru
Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky, či e-posteru informováni programovým výborem kongresu nejpozději 30. 6. 2022 e-mailem. Program a informace o délce přednášky bude k dispozici od 30. 6. 2022. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.

E–POSTERY
Příprava E-posteru
E-postery budou prezentovány ve formátu PDF. K výrobě použijte program MS PowerPoint. Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 72 cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm), délka je libovolná (posterem lze rolovat). Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18-20 bodů (viz šablona v rozměru obrazovky).
E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí "ZOOM", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.

Výroba e-posteru
1) V programu MS PowerPoint
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby) v “Návrh/Vzhled stránky"
b) vložení textů, grafů a obrázků
c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PPT, PPTX (převod do PDF zajistíme)

2) V jiných programech (např. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress atd.)
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby)
b) vložení textů, grafů a obrázků
c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PDF.

Videa
Ke každému e-posteru lze přiložit libovolný počet videí. Videa prosím zasílejte přes úschovnu na e-mail saskova@bos-congress.cz
Podporované formáty videí: avi, mp4, wmv, webm

Všechny E-postery musí být odeslány do 30. 8. 2022, aby mohly být prezentovány na kongresu.
 
Počítačová specifikace
Počítačová specifikace

Instrukce pro PowerPoint
Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX před uložením ve formátu PPS.

Fonty
- Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
- Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
- Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.
Použijte následující postup:
(Klikněte na “nástroje”, potom “možnosti”, dále “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

Obrázky / Videa
- JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.
- GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
- Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.
- Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem.
- VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec
SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)