XL. Národní kongres České společnosti plastické chirurgie, 18.05.2023 - 20.05.2023, Praha

 
Hlavní informace

15.  1. 2023          Uzávěrka registrace pro aktivní účast

28.  2. 2023          Oznámení autorům o přijetí přednášky

15.  3. 2023          I. sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

31.  3. 2023          Program a informace autorům o délce přednášky

15.  4. 2023           II. sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

15.  4. 2023          Termín úpravy/uploadu abstraktů přednášky do sborníku

10.  5. 2023          Termín ukončení registrace on-line


18.  5. 2023           Workshop Motiva (v angličtině)

19.-20. 5. 2023     XL. Kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí

 
Zaslání abstraktu
REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ
ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře (viz odkaz vlevo AKTIVNÍ ÚČAST – PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE).
Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt, e-posterovou prezentaci.
Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Vámi registrovaný e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt, e-posterovou prezentaci.

Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy náležitou pozornost. Registrace je možná i bez zaslání abstraktů – možno vložit dodatečně.
Přihlášku k aktivní účasti a abstrakt zašlete nejpozději do 15. 1. 2023. Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři (viz odkaz vlevo REGISTRACE– přihláška a informace – Registrace on-line)

Vyrozumění o přijetí přednášky, e-posteru
Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky nebo e-posteru informováni nejpozději 28.2.2023 e-mailem.
Program a informace o délce přednášky bude k dispozici od 31. 3. 2023. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.

Vědecký výbor si vyhrazuje právo zařazení přednášky do programu, případné přesunutí do posterové sekce. V případě pozdního zaslání negarantuje zařazení do programu.
 
Prezentační informace
POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podány v termínu.
O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.
Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

POVINNÉ ÚDAJE ABSTRAKTU
- prezentující autor (příjmení, jméno)
- pracoviště
- email autora
- kategorie (lékaři/sestry)
- téma (uveďte jedno z témat programu kongresu)
- preferovaná forma (přednáška/e-poster)

FORMÁT ABSTRAKTU
Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J.2, Příjmení J.3
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,
Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)
Struktura abstraktu:
Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

 
Postery
E – POSTERY
Postery budou prezentovány v elektronické formě na interaktivních dotykových LCD obrazovkách.
E-postery budou vystaveny po celou dobu kongresu a budou k dispozici všem účastníkům.
Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích.
Pro vypracování Vaší e-posterové prezentace, prosím, dodržujte pokyny pro přípravu e-posteru.
E-posterovou prezentaci zašlete nejpozději do 15. 4. 2023 přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI.

Příprava E-posteru:
E-postery budou prezentovány ve formátu PDF. K výrobě použijte program MS PowerPoint. Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 72 cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm), délka je libovolná (poster lze rolovat – posouvat pohybem prstu na obrazovce). Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18-20 bodů (viz šablona v rozměru obrazovky).
E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí "ZOOM", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.

Výroba e-posteru
1) V programu MS PowerPoint:
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby) v “Návrh/Vzhled stránky"
b) vložení textů, grafů a obrázků
c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PPT, PPTX (převod do PDF zajistíme).
2) V jiných programech (např. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress atd.)
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby)
b) vložení textů, grafů a obrázků
c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PDF.

Videa
Ke každému e-posteru lze přiložit libovolný počet videí. Videa prosím zasílejte přes úschovnu na e-mail: petakova@bos-congress.cz
Podporované formáty videí: avi, mp4, wmv, webm

Všechny E-postery musí být odeslány do 15. 4. 2023, aby mohly být prezentovány na kongresu.
 
Počítačová specifikace
PŘEDNÁŠKY
Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.
Počítačová specifikace – Instrukce pro PowerPoint
Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX před uložením ve formátu PPS

Fonty
Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma

Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.
Použijte následující postup:
(Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

Obrázky / Videa
JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.
GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.
Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem.
VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

Přenos prezentací a uložení
Na čem přinést prezentaci na kongres
Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD- ROM (DVD±R/RW) nebo USB flash disc.
Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory, etc.).
Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu kongresu, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk.

Kam a kdy přehrát Vaší prezentaci na kongresu
• Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sál bude otevřen 60 min před začátkem ranní sekce), během kávové přestávky nebo v obědové pauze, avšak nejméně 1 ½ hodiny před začátkem Vaší sekce. Technici v sále Vaší prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat, zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu.
• Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.
• Po skočení kongresu, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE.
K dispozici bude časomíra.