XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, 25.10.2013 - 27.10.2013, Ostrava

 
Hlavní informace

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

26.  7. 2013 – Uzávěrka registrace pro aktivní účast (přednáška, poster)  

16.  9. 2013 – Oznámení autorům o přijetí přednášky, posteru

10.10. 2013 – Termín dodání e-posteru

 

O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem nejpozději do 16. 9. 2013. Věnujte správnému vyplnění e-mailové adresy náležitou pozornost.

 

◄ Současně, prosím, proveďte Vaši registraci v Registračním formuláři (viz. menu v levém sloupci).

 

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci sympozií, workshopů a ústních sdělení bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKT

Abstrakta se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána do 31.7.2013.     

 

Přijímáme příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině - ovšem POZOR! - jazyk abstrakta musí být stejný jako jazyk prezentace! Anglická abstrakta tedy přijímáme k příspěvkům, které budou na konferenci prezentovány v angličtině.

 

Abstrakta musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.

 

Abstrakta nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku. Nebudou zasílány korektury.

 

POVINNÉ ÚDAJE

- prezentující autor (příjmení, jméno)

- email autora

- kategorie (lékaři / sestry / rodiče)

- preferovaná forma (přednáška / poster)

 

FORMÁT ABSTRAKTU

Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)

Autoři (včetně prezentujícího autora)

      Ve formátu příjmení, iniciála, v závorce číslo afiliace:
      Novák J. (1), Novotný V. (2) a Nová C. (3)

Pracoviště - Afilace

      (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
      Ve formátu: 1 - I. dětská klinika, 2 - II.dětská klinika, 3 - III. dětská klinika, FN Pelhřimov

Text abstraktu (2500 znaků vč. mezer)

Struktura abstraktu:

       Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že    

 chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu)

 
Zaslání abstraktu
ON-LINE přihlaste se prostřednictvím formuláře PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI (viz. menu v levém sloupci)
- Jste-li již registrováni - pokračujte "přihlášením zde"
- Vyplňte prosím e-mail a heslo, které jste uvedli v přihlášce (zobrazí se Vám Vámi vyplněný formulář)
- Vložte abstrakt do kolonky Vlastní text -v kládejte soubor pouze ve formátu Word (.doc, .docx)

Pro editaci již odeslané přihlášky nebo abstraktu postupujte stejným způsobem jako při přihlášení.

Potvrzení o provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a odkazem na vložený abstrakt.
 
Postery
Tradiční varianta posterů umístěných na panelech o rozměru 100x100 cm.
Vědecký výbor si vyhrazuje právo zařazení přednášky do programu, případné přesunutí do posterové sekce. V případě pozdního zaslání negarantuje zařazení do programu.
 
Počítačová specifikace
PREZENTACE: MS PowerPoint(*.ppt Prezentace,*.pps Předvádění PowerPoint)
VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec
SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)