XIII. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI, 04.10.2015 - 06.10.2015, Ústí nad Labem

 
Hlavní informace

20. 6. 2015   ZASTAVENA - Registrace pro aktivní účast a zaslání abstrakt 

                     (přednáška, poster)

13.7.2015     Informace o přijetí přednášky a E-posteru

10.8.2015     Program

15.8.2015     Termín úpravy/uploadu abstrakt přednášky a posteru do sborníku

 

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKT

Aktivní účast registrujte on-line PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE

Menu vlevo: Aktivní účast – Přihláška k aktivní účasti on-line

                   Zde vypište formulář Přihláška k aktivní účasti on-line, vložte svůj abstrakt, poster.

Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt.

Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt.

Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy. Registrace je možná i bez zaslání abstrakt – možno vložit později.

Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři.

 

Vyrozumění o přijetí přednášky:

Autoři budou o přijetí/nepřijetí informováni nejpozději 25. června 2015 e-mailem. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.

 
Zaslání abstraktu
POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKT
Abstrakta se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána v termínu.

Abstrakta musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.
Abstrakta nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

POVINNÉ ÚDAJE ABSTRAKTU
- prezentující autor (příjmení, jméno)
- pracoviště
- email autora
- kategorie (lékaři/sestry)
- preferovaná forma (přednáška/e-poster)

FORMÁT ABSTRAKTU
Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
Ve formátu: J. Příjmení1, J. Příjmení 2, J. Příjmení3
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,
Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)
Struktura abstraktu:
Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že
chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).
 
Prezentační informace
Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.
 
Postery
ELEKTRONICKÉ POSTERY
• Pro vypracování Vaší E-posterové prezentace, prosím, dodržujte pokyny pro přípravu E-posteru.
• E-posterovou prezentaci zašlete nejpozději do 15.5.2015 přes registrační formulář ON-LINE
REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI.
• Postery budou umístěny organizátorem kongresu do elektronické tabuli v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem po dobu celého kongresu.
• Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích.

Vědecký výbor si vyhrazuje právo zařazení přednášky do programu, případné přesunutí do posterové sekce. V případě pozdního zaslání negarantuje zařazení do programu.

Příprava E-posteru:
E-postery budou prezentovány ve formátu PDF. K výrobě lze použít např. program MS PowerPoint.
Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 75 cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm), délka je libovolná (posterem lze rolovat). Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18-20 bodů (viz šablona v rozměru obrazovky).
E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí "ZOOM", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.

Výroba e-posteru:
1) v programu MS PowerPoint
2) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška 75 cm) v “Návrh/Vzhled stránky"
3) vložení textů, grafů a obrázků
4) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PPT
(převod do PDF zajistíme)

Všechny E-postery musí být odeslány do 15.5.2015, aby mohly být prezentovány na kongresu.
 
Počítačová specifikace
Instrukce pro PowerPoint
• Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint 97-2007 a nebo 2010“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
• Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT před uložením ve formátu PPS

Fonty
• Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of
Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
• Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
• Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup (Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

Obrázky / Videa
• JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.
• GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
• Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně.
Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš Formát videa kompatibilní s naším softwarem.
VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec. SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

Přenos prezentací a uložení
Na čem přinést prezentaci na kongres
• Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-
R/RW), DVD-ROM (DVD±R/RW) nebo USB flash disc
• Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film / video soubory, etc.).
• Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu kongres, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
• Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk

Kam přehrát Vaší prezentaci na kongres
• Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sály budou otevřeny minimálně 60 min před začátkem ranních sekcí), během kávové přestávky nebo v obědové pauze,
avšak nejpozději 1 ½ hodiny před začátkem Vaší sekce. Pokud máte přenášku plánovanou na první ranní sekci, je lépe přinést prezentaci odpoledne předchozího dne. Technici v sále Vaší prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu.
• Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového
ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.
• Po skočení kongresu, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE.
K dispozici bude časomíra.