XXXVI. národní kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí, 24.09.2015 - 26.09.2015, Praha

 
Hlavní informace

17 .8. 2015           Program - vložen

30. 8. 2015           Termín úpravy/uploadu abstraktů přednášky do sborníku

24. - 26. 9. 2015   XXXVI. Národní kongres plastické chirurgie  

 

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

Aktivní účast registrujte on-line PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE

Menu vlevo: Aktivní účast – Přihláška k aktivní účasti on-line

                   Zde vypište formulář Přihláška k aktivní účasti on-line, vložte svůj abstrakt.

Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt.

Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt.

Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy.

Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři.

 

Vyrozumění o přijetí přednášky:

Autoři budou o přijetí/nepřijetí informováni nejpozději 15. 7. 2015 e-mailem. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.

 
Zaslání abstraktu
POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána v termínu.

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.
Abstrakty nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

POVINNÉ ÚDAJE ABSTRAKTU
- prezentující autor (příjmení, jméno)
- pracoviště
- email autora
- kategorie (lékaři/sestry)
- preferovaná forma (přednáška)

FORMÁT ABSTRAKTU
Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
Ve formátu: J. Příjmení1, J. Příjmení 2, J. Příjmení3
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,
Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)
Struktura abstraktu:
Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že
chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).
 
Prezentační informace
Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.
 
Počítačová specifikace
Instrukce pro PowerPoint
• Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint 97-2003 a nebo 2010“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
• Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT před uložením ve formátu PPS

Fonty
• Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of
Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
• Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
• Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup (Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

Obrázky / Videa
• JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.
• GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
• Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně.
Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš Formát videa kompatibilní s naším softwarem.
VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec. SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

Přenos prezentací a uložení
Na čem přinést prezentaci na kongres
• Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD-ROM (DVD±R/RW) nebo USB flash disc
• Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film / video soubory, etc.).
• Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu kongres, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojít k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
• Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk

Kam přehrát Vaší prezentaci na kongres
• Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sály budou otevřeny minimálně 60 min před začátkem ranních sekcí), během kávové přestávky nebo v obědové pauze, avšak nejpozději 1 ½ hodiny před začátkem Vaší sekce. Pokud máte přenášku plánovanou na první ranní sekci, je lépe přinést prezentaci odpoledne předchozího dne. Technici v sále Vaši prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu.
• Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.
• Po skočení kongresu, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE.
K dispozici bude časomíra.