V. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY, 01.06.2018 - 02.06.2018, Praha

 
Hlavní informace

 DŮLEŽITÉ TERMÍNY

         10. března 2018             Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstrakt

         10. března 2018             Oznámení autorům o přijetí/nepřijetí přednášky

         31. března 2018             Program

          30. dubna 2018             Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

         10. května 2018             Termín úpravy/uploadu abstrakt přednášky do sborníku

     1. - 2. června 2018             V. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY

 

TÉMAta

Estetika nejen intimních partií

Komplikace a jejich řešení v estetické medicíně

 

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

Aktivní účast registrujte on-line PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE

Menu vlevo: Aktivní účast – Přihláška k aktivní účasti on-line

                   Zde vypište formulář Přihláška k aktivní účasti on-line, vložte svůj abstrakt.

Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt.

Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt.

Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy. Registrace je možná i bez zaslání abstraktu – možno vložit později.

Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři.

 

POVINNÉ ÚDAJE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI

- prezentující autor (příjmení, jméno)

- pracoviště

- typ prezentace (přednáška, poster.)

- kategorie (lékař/VŠ, sestra.)
- email autora

 

Vyrozumění o přijetí přednášky:

Autoři budou o přijetí/nepřijetí informováni nejpozději 10. března 2018 e-mailem. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.

 

Zaslání abstraktu:

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKT

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podány v termínu.

 

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.

Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

 

ON-LINE se přihlaste prostřednictvím www.bos-congress.cz/selm2018 formuláře AKTIVNÍ ÚČAST, Přihláška k aktivní účasti on-line (viz menu vlevo).
- Jste-li již registrováni - pokračujte "přihlášením zde".
- Vyplňte prosím e-mail a heslo, které jste uvedli v přihlášce (zobrazí se Vám Vámi vyplněný formulář).
- Vložte abstrakt do kolonky Vlastní text -vkládejte soubor pouze ve formátu Word (doc., .docx).

Pro editaci již odeslané přihlášky nebo abstraktu postupujte stejným způsobem jako při přihlášení.
Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt. 

 

FORMÁT ABSTRAKTU

Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)

Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)

       Ve formátu: J. Příjmení1, J. Příjmení2, J. Příjmení3

Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)

      Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,

Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)

Struktura abstraktu:

      Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že   

      chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

 

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

Přednášky prezentované přes PC je nezbytné předat na CD, DVD nebo USB FlashDisku (použití Vašeho počítače při projekci není možné). 

 

Počítačová specifikace 

Instrukce pro PowerPoint

• Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.

• Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT před uložením ve formátu PPS.

 

Fonty

• Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.

• Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma.

• Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup - klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte.

 

Obrázky / Videa

• JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.

• GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

• Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. 

Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš Formát videa kompatibilní s naším softwarem.

VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec. SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe).

 

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na konferenci:

• Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD-ROM (DVD±R/RW) nebo USB FlashDisc.

• Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film / video soubory, etc.).

• Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu kongresu, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.

• Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk.

 

Kam přehrát Vaší prezentaci na konferenci

• Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sály budou

otevřeny minimálně 60 min před začátkem ranních sekcí), během kávové přestávky nebo v obědové pauze, avšak nejpozději 1 ½  hodiny před začátkem Vaší sekce. Technik v sále Vaší prezentaci nahraje

do systému tak, aby měl čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat, zda se zobrazuje správně. Berte prosím

na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí nebývá čas na kontrolu.

• Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového

ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.

• Po skočení kongresu, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

 

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE.

K dispozici bude časomíra.