20. DNY DĚTSKÉ ENDOKRINOLOGIE, 25.01.2019 - 26.01.2019, Ostrov u Tisé

 
Hlavní informace

S výjimkou plenárních přednášek je na každé sdělení vyhrazen čas 8 minut + 4 minuty diskuze. 


POKYNY PRO REGISTRACI AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU
Přihlášku k aktivní účasti zašlete nejpozději do 26. 11. 2018 prostřednictvím ON-LINE odkazu 
Registrace aktivní účasti, zasílání abstraktů na: 

www.bos-congress.cz/detskaendokrinologie2019
 
Věnujte správnému vyplnění e-mailové adresy náležitou pozornost, doručení Vám bude potvrzeno
na Vámi zadaný e-mail.
•  Současně, prosíme, proveďte Vaši registraci účastníka v Registračním formuláři.

 

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ABSTRAKTU
Abstrakty budou otištěna ve sborníku a následně pravděpodobně i v Česko-Slovenské Pediatrii.
 
Pište prosím volným tokem textu v programu Word, nepoužívejte speciální pomůcky pro formátování.
Formální úprava abstraktu:
NÁZEV SDĚLENÍ (velká písmena)
Autoři (podtrhněte prosím jméno autora, který bude kazuistiku prezentovat)
Pracoviště
Text abstraktu. Text pište volnou formou v rozsahu 150-300 slov proto, aby nebyl příliš stručný ani příliš
dlouhý. Formát písma Times New Roman, vel. 11, řádkování 1. Tabulky nebo grafy vložte jako samostatnou
přílohu.
V kazuistice prosím uveďte: 
    - věk a pohlaví pacienta
    - jen zásadní údaje z předchorobí
    - první příznak současné nemoci
    - somatický nález při úvodním Vašem vyšetření; zpravidla je vhodné uvést výšku a hmotnost v cm/kg a ve
směrodatných odchylkách nebo percentilech a také pubertální stav podle Tannerovy klasifikace
    - jednotlivé diagnostické kroky
    - diagnostický závěr (může zůstat otevřený k diskusi u pacientů s nejasnou diagnózou)
    - další průběh nemoci, léčba a její efekt
Pamatujte, že u kazuistiky je důležitý moment překvapení. Diagnóza nemusí být obsažena v názvu nebo v úvodu!

 

Abstrakty prosím zadávejte v elektronické formě do 26. 11. 2018. Abstrakty nebudou redigovány,
prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

Počítačová specifikace  - Instrukce pro PowerPoint

 Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“  (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich  počítačích.

 Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX před uložením ve formátu PPS

 

Fonty

-  Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of  Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit   špatné zobrazení stylu Vaší  prezentace.

-  Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma

Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.    

Použijte následující postup

(Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte   políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

 

Obrázky / Videa

JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládání“ obrázků do prezentace.

GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení  250 dpi. Větší rozlišení  obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. 

Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do  sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa  kompatibilní s naším softwarem. 

-  VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows,  *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec  SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

 

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na konferenci

Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD-  ROM (DVD±R/RW) nebo USB flash disc

Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory,   etc.).

Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu konference, uložte si prezentace do odlišných  složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.

-  Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk.

 

Kam přehrát Vaší prezentaci na konferenci

Prosíme, přijďte do přednáškového sálu nejméně 30 min. před začátkem Vašeho přednáškového bloku (sál bude otevřen minimálně 60 min před začátkem sekce), během kávové přestávky nebo  v obědové pauze.

Technik  v sále Vaší prezentaci nahraje do systému tak, aby měl čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat  zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce  před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu.

Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání,  které Vám o přestávce předvede přítomný technik.

Po skočení konference, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

 

S výjimkou plenárních přednášek je na každé sdělení vyhrazen čas 8 minut + 4 minuty na diskusi.

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE.

K dispozici bude časomíra.