XI. liberecký pediatrický den, 30.03.2019, Liberec

 
Hlavní informace

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

   28. 1. 2019         Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktu (přednáška)

   20. 2. 2019         Oznámení autorům o přijetí přednášky

   20. 2. 2019         Program

     4. 3. 2019         Termín úpravy/uploadu abstraktu přednášky do sborníku

     4. 3. 2019         Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

   30. 3. 2019         X. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN

 

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ
ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI (viz odkaz vlevo – Přihláška k aktivní účasti on-line).
Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt. Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy náležitou pozornost.
Registrace je možná i bez zaslání abstraktů - možno vložit dodatečně.

 

◄ Současně, prosím, proveďte Vaši registraci v Registračním formuláři (viz. menu v levém sloupci).

 

Vyrozumění o přijetí přednášky

O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem nejpozději do 20.2.2019. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se sympozia a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen programovým výborem sympozia.

  

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána v termínu.

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhnete se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientu, vyšetření a výsledky.

Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.

Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

 

POVINNÉ ÚDAJE

- prezentující autor (příjmení, jméno)

- pracoviště

- email autora

- prezentace typu (přednáška, …)

- kategorie (lékař/VŠ, sestra)

 

FORMÁT ABSTRAKTU

Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
      Ve formátu: J. Příjmení1, J. Příjmení 2, J. Příjmení3
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
      Ve formátu: 1.Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2.Instituce, Oddělení, Město, Stát
Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)
Struktura abstraktu:
      Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

 

Zaslání abstraktu

Dodatečné zaslání abstraktu
ON-LINE přihlaste se prostřednictvím formuláře PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE(viz. menu v levém sloupci).
- Jste-li již registrováni - pokračujte pro editaci již odeslané přihlášky "přihlášením zde"
- Vyplňte prosím e-mail a heslo, které jste uvedli v přihlášce (zobrazí se Vám Vámi vyplněný formulář)
- Vložte abstrakt do kolonky Vlastní text -vkládejte soubor pouze ve formátu Word (.doc, .docx)
Pro editaci již odeslané přihlášky nebo abstraktu postupujte stejným způsobem.
Potvrzení o provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a odkazem na vložený abstrakt.

 

Počítačová specifikace

Přednášky
Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

Počítačová specifikace - Instrukce pro PowerPoint
• Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
• Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT před uložením ve formátu PPS

 

Obrázky / Videa

 • JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.
 • GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
 • Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení  obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. 
 • Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do  sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa  kompatibilní s naším softwarem. 
 • VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows,  *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec  SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na sympozium

 • Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD-  ROM (DVD±R/RW) nebo USB flash disc
 • Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory,   etc.).
 • Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu sympozia, uložte si prezentace do odlišných  složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
 • Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk.

Kam přehrát Vaší prezentaci na sympozium

 • Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sály  budou otevřeny minimálně 60 min před začátkem ranních sekcí), během kávové přestávky nebo  v obědové pauze, avšak nejméně 1 ½  hodiny před začátkem Vaší sekce.  Technici  v sále Vaší prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat  zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce  před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu.
 • Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání,  které Vám o přestávce předvede přítomný technik.
 • Po skočení kongresu, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE.

K dispozici bude časomíra.