Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu, 25.05.2018 - 26.05.2018, Český Krumlov

 

25.05.2018

08:00 - 08:30

Registrace

 
 
08:30 - 09:00

Slavnostní zahájení odborného programu

 
 
09:00 - 09:10

Zahájení Ondřej Trojan

 
 
09:10 - 10:40

Blok I.

 
1.

Klitoris a ženský orgasmus - 15 min.

Pastor Z., Praha

 
2.

Role endometriózy u dyspareunie - 15 min.

Fiala L., Praha

 
3.

Sexualita žen po porodu - 15 min.

Vrublová Y., Opava

 
4.

Ženy a pornografie - 15 min.

Krejčová L., Klecany

 
5.

Využití pornografie v párové terapii - 15 min.

Vrzáčková P., Praha

 
6.

Cystitis postcoitalis – možnosti léčby a prevence - 15 min.

Kladenský J., Brno

 
 
10:40 - 11:00

Přestávka/ komentované postery

 
1.

Využití křesla s elektromagnetickou indukcí v léčbě ženských sexuálních dysfunkcí

Turčan P., Olomouc

 
2.

Sexuální život po porodu

Raszyková M., Ostrava

 
3.

„Závislosti“ na pornografii u reprezentatívnej internetovej kohorte slovenských žien

Chovanec M., Nové Město nad Váhom

 
 
11:00 - 12:45

Blok II.

 
1.

Znáte tu správnou...? - 40 min.

Symposium společnosti Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.
Moderují: Laura Janáčková a Zlatko Pastor
Zkušenosti z odborné i životní praxe komentují: Marek Broul, Ondřej Trojan, Petr Weiss a Libor Zámečník

 
2.

Interaktivní kurz sexuální medicíny podle ESSM - 25 min.

Zámečník L., Bittner L., Praha

 
3.

Cancer, intimacy and sexuality - 40 min.

Reisman C., Amsterdam, Nizozemí

 
 
12:45 - 13:25

Valná hromada ČSSM

 
 
12:45 - 14:15

Přestávka na oběd

 
 
14:15 - 15:45

Blok III.

 
1.

Kazuistiky z andrologické praxe - 15 min.

Zámečník L., Praha

 
2.

Neoperační léčba plastické indurace penisu - 15 min.

Broul M., Ústí nad Labem

 
3.

Jak rehabilitovat penis - 15 min.

Hradec T., Praha

 
4.

Muž jako evoluční inovace - 45 min.

Komárek S., Praha

 
 
15:45 - 16:00

Přestávka/ komentované postery

 
1.

Rizika substituční terapie testosteronem u dospělých mužů

Horák A., Ostrava

 
2.

Faktory související s prevalencí pedo/hebefilie v populací: role zneužití v dětství, míry sexuální touhy a vztahu

Bártová K., Praha

 
 
16:00 - 18:15

Blok IV.

 
1.

Hemospermie - příznak nebo onemocnění? - 15 min.

Novák J., Praha

 
2.

Lokální léčba ED alprostadilem u diabetiků, prospektivní studie - 15 min.

Šrámková T. a kol., Brno

 
3.

Sexuální dysfunkce indukovaná terapií antidepresivy - 15 min.

Poněšický J., Praha

 
4.

Bedřich Smetana - choroba a tvorba - 60 min.

Höschl C., Klecany

 
 
18:15 - 18:20

Závěr jednacího dne

 
 
18:45 - 20:00

Doprovodný program Voroplavba/Magický Krumlov.

(sraz 18.15 před divadlem)

 
 
20:00 - 00:00

Koncert kapely Black Bottom

(divadelní kavárna Ántré)

 

26.05.2018

09:00 - 09:30

Registrace

 
 
09:30 - 11:10

Blok V.

 
1.

Býti pedofilem – výsledky dotazníkového šetření - 15 min.

Trojan O., Praha

 
2.

Sexuální identity - 15 min.

Weiss P., Praha

 
3.

Krok za krokem k sexu - 15 min.

Zikánová T., Praha

 
4.

Dg. F65.8 – jde o vyhýbání se přirozeným sbližovacím signálům ženy? – paralelní fMRI a PPG studie - 15 min.

Androvičová R., Klecany

 
5.

Proč je Mozart lepší než Haydn? - 40 min.

Rektor I., Brno

 
 
11:10 - 11:30

Přestávka/ komentované postery

 
1.

Žárlivost u heterosexuálních a homosexuálních jedinců

Potyszová K., Praha

 
2.

Domácí vyšetření spermiogramu pomocí chytrého mobilního telefonu

Novák J., Praha

 
3.

Mezinárodní výzkum parafilních preferencí: fyziologické a mozkové koreláty při expozici audiostimulům u českých a amerických pedofilů

Klapilová K., Klecany

 
 
11:30 - 13:00

Blok VI.

 
1.

Zůstane sex i nadále preferovaným způsobem lidské reprodukce? Pohled IVF specialisty - 15 min.

Mardešićová N., Praha

 
2.

Zůstane sex i nadále preferovaným způsobem lidské reprodukce? Pohled sexuologa - 15 min.

Zvěřina J., Praha

 
3.

Bezskalpelová vazektomie- minimálně invazivní forma mužské sterilizace - 15 min.

Bittner L., Praha

 
4.

Kazuistiky z reprodukční sexuologie - 15 min.

Turčan P., Olomouc

 
5.

Poruchy funkce štítné žlázy, vliv na sexuální poruchy a na reprodukci - 15 min.

Nováková D., Praha

 
6.

Diskuze - 15 min.

 
 
13:00 - 13:05

Závěr Sympatibula