Beskydský pediatrický den 2013, 07.06.2013, Rožnov pod Radhoštěm

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na Beskydský pediatrický den, který se tentokrát bude konat v příjemném prostředí Hotelu Eroplán v Rožnově pod Radhoštěm. Témata konference se týkají různých oblastí pediatrie a budou aktuální pro Vás lékaře, i Vaše sestřičky.

Pevně věřím, že si z tohoto odborného setkání všichni odneseme mnoho nových poznatků a budeme mít také příležitost ke společným setkáním.

 

Těším se na shledanou s Vámi v Rožnově pod Radhoštěm.

 

MUDr. Ivana Röschlová

primářka Dětské oddělení Nemocnice Frýdek – Místek, p.o.

Členka České pediatrické společnosti ČLS JEP

Termín konání
07.06.2013
Místo konání
Hotel Eroplán
Ostravská 451
Rožnov pod Radhoštěm
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Pod záštitou
Nemocnice ve Frýdku-Místku
Odborný garant
MUDr. Ivana Röschlová - primářka Dětské oddělení Nemocnice Frýdek – Místek, p.o., Členka České pediatrické společnosti ČLS JEP
Časový harmonogram
08.00 - 09.10 Registrace, prohlídka výstavy firem
09.10 - 09.25 Zahájení sympozia
09.25 - 11.45 Blok I.
11.45 - 13.00 Oběd
13.00 - 15-15 Blok II., alergologie, kardiologie
15.15 - 15.35 Přestávka, občerstvení
15.35 - 17.15 Blok III., infekce, psychiatrie, ORL, oftalmologie
17.15 Ukončení sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním 4 kreditních bodů.

Sympozium je určeno odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Porodní asistentka
- Nutriční terapeut
- Zdravotní laborant
- Zdravotnický záchranář
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník