Beskydský pediatrický den 2018, 06.04.2018, Ostravice

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovoluji si Vás pozvat na Beskydský pediatrický den, který se bude opět konat v příjemném prostředí Hotelu Freud, v Ostravici. Témata sympozia se týkají různých oblastí pediatrie a budou aktuální pro Vás lékaře, i Vaše sestřičky. Pevně věřím, že si z tohoto odborného setkání všichni odneseme mnoho nových poznatků a budeme mít také příležitost ke společnému setkání.

 

Těším se na shledanou s Vámi v Ostravici.

 

MUDr. Ivana Röschlová

členka České pediatrické společnosti ČLS JEP

Termín konání
06.04.2018
Místo konání
Hotel Freud
Ostravice 190
Ostravice
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Pod záštitou
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., přednostka Dětské kliniky FN Olomouc
Mgr. Michala Pobuckého, DiS., primátora statutárního města Frýdek-Místek
Odborné zajištění
MUDr. Ivana Röschlová
členka České pediatrické společnosti ČLS JEP
Témata
Dětská kardiologie
Genetika
Hematologie, endokrinologie
Chirurgie a neurochirurgie
Neurologie
Nukleární medicína
Ortopedie
Psychiatrie
Urologie
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
6.4.2018 (pátek)
07.30 – 17.30 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 09.10 hodin Zahájení sympozia
09.10 – 11.30 hodin Blok I.
11.30 – 12.45 hodin Oběd
12.45 – 14.45 hodin Blok II.
14.45 – 15.15 hodin Přestávka, občerstvení
15.15 – 17.15 hodin Blok III.
17.15 hodin Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.