MEZINÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO IMPLANTOLOGII, 19.05.2016 - 20.05.2016, Praha

 
Úvodní slovo

Dovolujeme si Vás pozvat na Mezinárodní kongres České společnosti pro implantologii s tématem: „MANAGEMENT TKÁNÍ V OKOLÍ IMPLANTÁTŮ“,
který se koná 19.-20. 5. 2016, v Orea Hotel Pyramida, Praha.

Kongres se koná u příležitosti 10. výročí založení ČSI a k 80. narozeninám prof. MUDr. Tibora Németha, DrSc.

Termín konání
19.05.2016 - 20.05.2016
Místo konání
Orea Hotel Pyramida, Praha
Bělohorská 24
169 01 Praha 6
Pořádá
Česká společnost pro implantologii ve spolupráci s 3. LF UK Praha a Deutsche Gesellschaft für Implantologie
Sborník přednášek
KE STAŽENÍ V PDF: ZDE
Určeno pro
Lékař, zubní technik, sestra, medik
Jednací jazyk
čeština, angličtina
Časový harmonogram
Časový harmonogram kongresu
19. 5. 2016 (čtvrtek)
11.00 – 18.00 hodin Registrace
12.00 – 12.05 hodin Oficiální zahájení kongresu
12.05 – 15.50 hodin Odborný program , výstava firem
15.50 – 16.00 hodin Diskuze
16.00 – 16.25 hodin Přestávka
16.25 – 18.00 hodin Workshopy

20. 5. 2016 (pátek)
07.30 – 18.00 hodin Registrace, výstava firem
08.30 – 08.45 hodin Slavnostní zahájení kongresu
08.45 – 10.40 hodin Odborný program
10.40 – 11.10 hodin Přestávka
11.10 – 12.10 hodin Odborný program
12.10 – 13.10 hodin Oběd
13.10 – 15.30 hodin Odborný program
15.30 – 16.00 hodin Přestávka
16.00 – 18.00 hodin Odborný program
17.45 – 18.00 hodin Zakončení kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – ČSK zařadila kongres mezi vzdělávací akce ČSK. Lékaři obdrží certifikáty s bodovým ohodnocením 5 bodů/čtvrtek a 5 bodů/pátek.
SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno potvrzení
s přiznáním kreditních bodů.
DENTÁLNÍ HYGIENISTKY – Asociace dentálních hygienistek bude požádána o zařazení kongresu do kreditního systému.

Sympozium je určeno odbornostem SZP:
Všeobecná sestra, Farmaceutický asistent, Zdravotně sociální pracovník, Zubní technik, Zubní laborant.