Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu, 25.05.2018 - 26.05.2018, Český Krumlov

 

Český Krumlov

Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu.

Těšíme se na společné setkání a věříme, že program bude přínosem pro Vaši praxi.

Za organizátory

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM

TH klinika s.r.o.Karlovo náměstí 3, Praha 2

Termín konání
25.05.2018 - 26.05.2018
Místo konání
Městské divadlo Český Krumlov
Horní 2, Český Krumlov
Odborné zajištění
Česká společnost pro sexuální medicínu, člen European Society for Sexual Medicine
Témata
- Mužské sexuální dysfunkce: diagnostika, terapie, aktuální trendy v léčbě a výzkumu
- Ženské sexuální dysfunkce: diagnostika, terapie, aktuální trendy v léčbě a výzkumu
- Hypo/hypergonadismus: aktuální trendy v léčbě
- Infertilita a hypofertilita: výzkum, diagnostika, terapie, aktuální léčebné postupy
- Hormonální preparáty a sexuální funkce
- Sexuální funkce u onkologických pacientů
- Sexuální funkce u psychiatrických pacientů
- Sexualita a stárnutí
- Dětská a preventivní sexuologie
- Poruchy sexuální preference, parafilie: výzkum, diagnostika a léčba
- Transsexualita: úskalí diagnostiky, léčby, právní aspekty
- Mozek a sexualita
- Zajímavé případy z klinické sexuologie: diferenciální diagnostika a postup řešení
- Etické aspekty sexuální a reprodukční medicíny
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
Pátek 25.5.2018
08.00 – 17.30 hod. Registrace, prohlídka výstavy firem
08.30 – 09.00 hod. Slavnostní zahájení
09.00 – 13.00 hod. Odborný program
13.00 – 14.30 hod. Polední přestávka
14.30 – 17.30 hod. Odborný program
18.30 hodin Doprovodný a společenský program

Sobota 26.5.2018
09.00 – 15.00 hod. Registrace, prohlídka výstavy firem
09.30 – 15.00 hod. Odborný program
15.00 Závěr sympatibula

Finální verze programu bude po 23.4.2018.
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.