SYMPOSIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO SEXUÁLNÍ MEDICÍNU, 24.05.2019 - 25.05.2019, Český Krumlov

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na Symposium České společnosti pro sexuální medicínu.

Těšíme se na společné setkání a věříme, že program bude přínosem pro Vaši praxi.

 

Za organizátory

 

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM                                                                

TH klinika s.r.o.

Karlovo náměstí 3, Praha 2

Termín konání
24.05.2019 - 25.05.2019
Místo konání
Městské divadlo Český Krumlov
Horní 2, Český Krumlov
Odborné zajištění
Česká společnost pro sexuální medicínu, člen European Society for Sexual Medicine
Garant symposia
MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM
TH klinika s.r.o., Karlovo náměstí 3, Praha 2
Témata
Budou upřesněna
Časový harmonogram
Pátek 24.5.2019
08.00 – 17.30 hod. Registrace, prohlídka výstavy firem
08.30 – 09.00 hod. Slavnostní zahájení
09.00 – 13.00 hod. Odborný program
13.00 – 14.30 hod. Polední přestávka
14.30 – 17.30 hod. Odborný program
18.30 hodin Doprovodný a společenský program


Sobota 25.5.2019
09.00 – 17.30 hod. Registrace, prohlídka výstavy firem
09.30 – 13.00 hod. Odborný program
13.00 Závěr symposia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY –základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení o účasti