SYMPOSIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO SEXUÁLNÍ MEDICÍNU, 24.05.2019 - 25.05.2019, Český Krumlov

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na Symposium České společnosti pro sexuální medicínu.

Těšíme se na společné setkání a věříme, že program bude přínosem pro Vaši praxi.

 

Za organizátory

 

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM - předseda ČSSM                                                          

 

 

Máme potvrzená sdělení např. od (viz program):

 

Dr. Woet L. Gianotten: „Sexuality in elderly“. Významný holandský sexuolog a psychoterapeut. (https://www.sexualhealthvisual.com/Woet_Gianotten.html)

 

Doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.: „Vnímání uměleckého erotična“. Historik umění a neurovědec. (https://www.databazeknih.cz/zivotopis/ladislav-kesner-13218)

 

Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.:  „Konzumace pornografie u dětí a adolescentů“. Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Brno. (https://www.muni.cz/lide/319690-anna-sevcikova/projekty)

 

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.: „Úspěchy a výzvy světového LGBTQ+ aktivismu: perspektiva kvality života a zdraví.“ Národní Ústav Duševního zdraví, Klecany. (www.nudz.cz/pracovnik/?id=517)

Termín konání
24.05.2019 - 25.05.2019
Místo konání
Městské divadlo Český Krumlov
Horní 2, Český Krumlov
Odborné zajištění
Česká společnost pro sexuální medicínu, člen European Society for Sexual Medicine
Garant symposia
MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM - předseda ČSSM
Témata
Mužské sexuální dysfunkce: diagnostika, terapie, aktuální trendy v léčbě a výzkumu
Ženské sexuální dysfunkce: diagnostika, terapie, aktuální trendy v léčbě a výzkumu
Hypo/hypergonadismus: aktuální trendy v léčbě
Infertilita a hypofertilita: výzkum, diagnostika, terapie, aktuální léčebné postupy
Hormonální preparáty a sexuální funkce
Sexuální funkce u onkologických pacientů
Sexuální funkce u psychiatrických pacientů
Sexualita a stárnutí
Dětská a preventivní sexuologie
Poruchy sexuální preference, parafilie: výzkum, diagnostika a léčba
Transsexualita: úskalí diagnostiky, léčby, právní aspekty
Mozek a sexualita
Zajímavé případy z klinické sexuologie: diferenciální diagnostika a postup řešení
Etické aspekty sexuální a reprodukční medicíny
Sex a bolest, léčba bolesti
Časový harmonogram
Pátek 24.5.2019
08.00 – 17.30 hod. Registrace, prohlídka výstavy firem
08.30 – 09.00 hod. Slavnostní zahájení
09.00 – 13.00 hod. Odborný program
13.00 – 14.30 hod. Polední přestávka
14.30 – 17.30 hod. Odborný program
18.30 hodin Doprovodný a společenský program


Sobota 25.5.2019
09.00 – 17.30 hod. Registrace, prohlídka výstavy firem
09.30 – 13.00 hod. Odborný program
13.00 Závěr symposia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY –základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení o účasti