Symposium České společnosti pro sexuální medicínu 2020 , 04.09.2020 - 05.09.2020, Český Krumlov

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na Symposium České společnosti pro sexuální medicínu.

Těšíme se na společné setkání a věříme, že program bude přínosem pro Vaši praxi.

 

Za organizátory

 

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM - předseda ČSSM

Termín konání
04.09.2020 - 05.09.2020
Místo konání
Městské divadlo Český Krumlov
Horní 2
Český Krumlov
Pořádá
Česká společnost pro sexuální medicínu, člen European Society for Sexual Medicine
Garant symposia
MUDr. Ondřej Trojan, FECSM-TH klinika s. r.o.
Témata
Mužské sexuální dysfunkce: diagnostika, terapie, aktuální trendy v léčbě a výzkumu
Ženské sexuální dysfunkce: diagnostika, terapie, aktuální trendy v léčbě a výzkumu
Hypo/hypergonadismus: aktuální trendy v léčbě
Infertilita a hypofertilita: výzkum, diagnostika, terapie, aktuální léčebné postupy
Hormonální preparáty a sexuální funkce
Sexuální funkce u onkologických pacientů
Sexuální funkce u psychiatrických pacientů
Sexualita a stárnutí
Dětská a preventivní sexuologie
Poruchy sexuální preference, parafilie: výzkum, diagnostika a léčba
Transsexualita: úskalí diagnostiky, léčby, právní aspekty
Mozek a sexualita
Zajímavé případy z klinické sexuologie: diferenciální diagnostika a postup řešení
Etické aspekty sexuální a reprodukční medicíny
Časový harmonogram
pátek 4. 9. 2020
08.30 – 17.30 hod. Registrace, prohlídka výstavy firem
09.30 – 09.45 hod. Slavnostní zahájení
09.45 – 11.15 hod. Odborný program
11.15 – 11.30 hod. Přestávka
11.30 – 12.30 hod. Odborný program
12.30 – 13.30 hod. Přestávka na oběd
13.30 – 15.00 hod. Odborný program
15.00 – 15.15 hod. Přestávka
15.15 – 16.15 hod. Odborný program
15.15 – 16.30 hod. Přestávka
16.30 – 17.30 hod. Odborný program
17.00 – 19.00 hod. Valná hromada ČSSM
18.30 – 20.00 hod. Doprovodné programy
20.00 – 00.00 hod. Společenský večer

sobota 5. 9. 2020
08.30 – 11.45 hod. Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 10.15 hod. Odborný program
10.15 – 10.30 hod. Přestávka
10.30 – 11.00 hod. Komerční sdělení firmy Hospimed spol. s r. o.
11.00 – 11.45 hod. Odborný program
11.45 hod. Závěr symposia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Certifikáty budou vydávány po skončení symposia.