Sympozium České společnosti pro sexuální medicínu 2023, 26.05.2023 - 27.05.2023, Český Krumlov

 
Úvodní slovo

Vážení přátelé,

  

jsme rádi, že ČSSM se jako jedné z velmi mála odborných společností podařilo v minulých letech i přes nepříznivé vnější okolnosti zatím udržet tradici každoročního osobního setkávání se na sympoziu v Českém Krumlově. Pevně doufám, že se i letos se sejdeme, vyměníme si odborné poznatky a budeme mít příležitost opět popít číši vína v milé společnosti a v inspirativním prostředí. Za ta léta mnozí z nás považují toto sympozium již za pevnou součást života, odborného i společenského. Letitá tradice to zdá se potvrzuje. 

Rádi Vás informujeme, že pod vedením Dr. Klapilové připravujeme kvalitní reprezentaci naší společnosti na únorovém kongresu ESSM v nizozemském Rotterdamu. Vazby s Evropskou organizací ostatně považujeme za velmi důležité, proto si dáme záležet, abychom vás v Krumlově mohli informovat o výsledku.

Myslím, že i nadcházející ročník budu pro nás pro všechny po všech stránkách přínosný, tak, jak jsme na našich setkáních zvyklí. Proto doufáme i v roce 2023 ve vaši hojnou účast na sympoziu, které máme naplánováno ve dnech 26. a 27. 5. 2023. 


Těším se na osobní shledání v Českém Krumlově.

Jménem rady ČSSM

prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc.

MUDr. Ondřej Trojan, PhD., předseda


Termín konání
26.05.2023 - 27.05.2023
Místo konání
Městské divadlo Český Krumlov, Horní 2, Český Krumlov
Pořádá
Česká společnost pro sexuální medicínu, člen European Society for Sexual Medicine
Garant sympozia
MUDr. Ondřej Trojan, FECSM – TH klinika s.r.o.  
Témata
Antikoncepce a sexualita
Poruchy sexuální preference
Drogy a sex
Ejakulační dysfunkce
Erectilní dysfunkce
Orgastická dysfunkce
Evoluční sexuologie
Ženská sexualita
Asistovaná reprodukce
Sexualita hendikepovaných
Zákon a sexualita
Menopauza a sexualita
Prostituce
Pornografie
Neurovědy a sexualita
Pánevní chirurgie a sexualita
Těhotenství a sexualita
Prostata a sexualita
Romantická láska
Sex a internet
Sexuální práva
Sexualita a psychické poruchy
Terapie sexuálních dysfunkcí
Transsexualita
Násilí a sex
DSM-5 a ICD-11
Jednací jazyk
čeština
Časový harmonogram
pátek 26. 5. 2023
08.00 – 17.30 Registrace, prohlídka výstavy firem
08.45 – 09.00 Slavnostní zahájení
09.00 – 12.00 Odborný program
12.00 – 13.10 Polední přestávka
13.10 – 17.30 Odborný program
18.30 – 19.30 Doprovodný program
19.30 – 00.00 Společenský večer

sobota 27. 5. 2023
08.30 – 12.15 Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 12.00 Odborný program
12.00 Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.
Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.
Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Certifikáty budou vydávány po skončení sympozia.