AKADEMIE DIABETES (Ostrava), 12.02.2016 - 13.02.2016, Ostrava

 
Úvodní slovo

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat o konání vzdělávacích akcí Akademie Diabetes v únoru 2016 – Páteční odborná konference, Sobotní odborná akademie.

Pro tyto akce máme zažádáno o bodové hodnocení ČLnK, ČLK a ČAS do systému celoživotního odborného vzdělávání.

Termín konání
12.02.2016 - 13.02.2016
Místo konání
CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA
Zkrácená 2703
Ostrava - Zábřeh
Časový harmonogram
12.2.2016, pátek
ODBORNÁ KONFERENCE
12:00 - 13:00 hod. Registrace
13:00 - 14:30 hod. Odborný program I.
15:00 - 16:30 hod. Odborný program II.
17:00 - 18:30 hod. Odborný program III.
18:30 - 19:00 hod. Zakončení konference, rozdání certifikátů

13.2.2016 sobota
ODBORNÁ AKADEMIE
08:00 - 09:00 hod. Registrace
09:00 - 10:30 hod. Odborný program I.
11:00 - 12:30 hod. Odborný program II.
13:30 - 15:00 hod. Odborný program III.
15:00 - 15:30 hod. Zakončení akademie, rozdání certifikátů
Certifikáty o účasti
LÉKARNÍCI - ČLnK zařadila akce mezi vzdělávací akce ČLnK. Pátek 12 bodů, sobota - 12 bodů.

LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů. Pátek - 6 bodů, sobota 6 bodů.

FARMACEUTIČTÍ ASISTENTI A SESTRY - Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů. Pátek - 4 kredity, sobota 4 kredity.