14. dermatologické sympozium v Ústí nad Labem - Jak léčím já, 09.11.2013, Ústí nad Labem

 
Termín konání
09.11.2013
Místo konání
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 48
Ústí nad Labem (centrum města)

Doporučujeme parkování:
Parkoviště Kožního sanatoria, Velká Hradební 13/47 – vjezd z ulice Velká Hradební u Krajské knihovny
(omezený počet míst)
Kryté parkoviště – Podzemní parkoviště Palác Zdar (mezi Mírovým nám. a budovou KÚ)

Pořádá
Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
Pod záštitou
Kožního sanatoria, spol. s r.o.
Ústeckého kraje
KOORDINÁTOŘI
MUDr. Hana Duchková, DrSc. (Ústí nad Labem)
MUDr. Anna Richterová (Děčín) – Okresní zástupce Sdružení praktických lékařů
ČESTNÝ HOST
Věra Soukalová – ředitelka OZP v Ústí nad Labem
Témata
- Dermatitis perioralis
- Dvojí interpretace kožních změn na rukách
- Vitiligo
- Hypertense - léčba
- Kožní změny u diabetu
- Moderní metody rejuvenace (omlazení kůže obličeje a rukou)
- Bércový vřed
- Co život dal….. MUDr. H. Zelenková
- Novinky v dermatovenerologii
- Akarodermatitidy (dtektivní pátrání)
- kasuistiky
Certifikáty o účasti
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce ve výši 6 kreditů. Sympozium je určeno pro lékaře a SZP v oboru dermatologie, praktického lékaře, pediatry a další specialisty.