17. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM - JAK LÉČÍM JÁ, 15.10.2016, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na 17. Dermatologické symposium – “Jak léčím já”. Těšíme se na společné setkání a doufáme, že Vás prezentovaná sdělení zaujmou a budou přínosem pro Vaši praxi.

Sympozium jsme nově umístili do konferenčních prostor Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem. Věříme, že i tato změna přispěje k Vaší spokojenosti k účasti na sympoziu.

 

Těšíme se na setkání v Ústí nad Labem

Termín konání
15.10.2016
Místo konání
POZOR - ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!
Clarion Congress Hotel
Špitálské náměstí 351
Ústí nad Labem
Odborná garance
MUDr. Hana Duchková, DrSc. – Kožní sanatorium, Ústí nad Labem
MUDr. Anna Richterová - Okresní zástupce Sdružení praktických lékařů
Pod záštitou
České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP
Koordinátoři
MUDr. Hana Duchková, DrSc. (Ústí nad Labem)
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA (Praha)
Témata
- Rosacea, Periorální dermatitida, Seboroická dermatitida
- Co je společné? (zaměřeno na periorální dermatitidu)
- Kožní lupus erythematosus - diagnostika a léčba
- Laser v dermatologii
- Je atopická dermatitida léčitelná, vyléčitelná?
- Venózní vřed
- Borelióza jinak
- Novinky v léčbě a diagnostice kožních chorob od 2015-2016
- Peeling
- Co život dal
- Kožní změny po kontaktu s rostlinami
- Kazuistiky (klinicko-patologická korelace)
- Kožní projevy na trupu duo
Časový harmonogram
ČASOVÝ HARMONOGRAM
15.10.2016
08.30 – 14:20 registrace
09.00 – 10.30 odborný program
10.30 – 10.50 přestávka
10.50 – 12.00 odborný program
12.20 – 13.20 polední přestávka
13.20 – 14.10 odborný program
14.10 Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
Sympozium je určeno odbornostem SZP:
Všeobecná sestra, zdravotní laborant, farmaceutický asistent, zdravotně sociální pracovník.