18. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM - JAK LÉČÍM JÁ, 21.10.2017, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na 18. Dermatologické symposium – “Jak léčím já”. Těšíme se na společné setkání a doufáme, že Vás prezentovaná sdělení zaujmou a budou přínosem pro Vaši praxi.

Sympozium jsme opět umístili do konferenčních prostor Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem.

 

Těšíme se na setkání v Ústí nad Labem.

Termín konání
21.10.2017
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
Špitálské náměstí 351
Ústí nad Labem
Odborné zajištění
MUDr. Hana Duchková, DrSc. – Kožní sanatorium, Ústí nad Labem
MUDr. Michal Hondl, DrSc. – Okresní zástupce Sdružení praktických lékařů, Ústí nad Labem
Témata
Názor na dermatologickou kosmetologii?
Botulotoxin ano? ne?
Acne vulgaris - nové poznatky v léčbě
Rosacea - diferencionální diagnóza, nové metody léčby
Kontaktní alergický ekzém - nové alergeny
Nanometody v léčbě kožních defektů
Kožní choroby na obličeji (dvojí interpretace)
Atopická dermatitida - doporučení léčby
Alopecia areata - zhodnocení nových metody léčby
Novinky 2016-2017
Psoriáza - zhodnocení dostupných metod včetně fokusové fototerapie
Kazuistiky
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
21.10.2017
08.30 – 14.15 registrace
09.00 – 10.10 odborný program
10.10 – 10.30 přestávka
10.30 – 12.05 odborný program
12.05 – 13.00 oběd
13.00 – 14.00 odborný program
14.00 Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – Sestry obdrží potvrzení o účasti.

Sympozium je určeno odbornostem SZP:
Všeobecná sestra , zdravotní laborant, farmaceutický asistent, zdravotně sociální pracovník.