20. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM - „JAK LÉČÍM JÁ“, 19.10.2019, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na výroční 20. Dermatologické symposium – “Jak léčím já”. Těšíme se na společné setkání a doufáme, že Vás prezentovaná sdělení zaujmou a budou přínosem pro Vaši praxi. Sympozium jsme opět umístili do konferenčních prostor Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem.

 

Těšíme se na setkání v Ústí nad Labem

Termín konání
19.10.2019
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
Špitálské náměstí 351
Ústí nad Labem
Odborné zajištění
MUDr. Hana Duchková, DrSc. – Kožní sanatorium, Ústí nad Labem
Témata
Dermatoskopické vyšetření - melanom
Kopřivka
Melanom
Novinky v léčbě atopické dermatitidy
Hojení ran
Bulózní dermatózy
Alergické reakce na textilie
Psoriáza – léčba – co nového
Aktinické keratózy
Správná diagnóza?
Kožní choroby způsobené rostlinami
Význam hydratace u „zdravé“ i nemocné kůže
Novinky v dermatologické kosmetologii
Novinky v dermatologické praxi
Zajímavosti, kazuistiky
Časový harmonogram
19.10.2019
08.30 – 14.30 registrace
09.00 – 12.15 odborný program
12.15 – 13.00 polední přestávka
13.00 – 14.20 odborný program
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení.