FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2019, 12.04.2019 - 13.04.2019, Pec pod Sněžkou

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,

ráda bych Vás touto cestou pozvala na FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2019, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. 4. 2019. Program bude sestaven ze zajímavých kazuistik a prezentace výsledků vyšetřovacích a operačních metod a nových technik. V pátek dopoledne proběhne Kurz neurooftalmologie a perimetrie, který je pro účastníky zdarma. Nedílnou součástí akce bude také kulturní program.

Těším se s Vámi na viděnou


prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO

přednostka Oční kliniky FN a LF UK, Hradec Králové

Termín konání
12.04.2019 - 13.04.2019
Místo konání
Hotel Horizont****
Velká Pláň 141
542 21 Pec pod Sněžkou
Pořádá
Oční klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Odborný garant
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO
přednostka Oční kliniky FN a LF UK, Hradec Králové
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

PÁTEK 12. 4. 2019
09.00 – 18.15 Registrace
10.00 – 12.00 Kurz perimetrie a neurooftalmologie (Jirásková N., Kadlecová J.)
12.00 – 14.00 Oběd
14.15 – 14.30 Zahájení (Jirásková N.)
14.30 – 16.00 Odborný program
16.00 – 16.30 Přestávka
16.40– 18.30 Odborný program

SOBOTA 13. 4. 2019
08.00 – 14.00 Registrace
09.00 – 10.30 Odborný program
10.30 – 11.00 Přestávka
11.00 – 14.00 Odborný program
14.00 – 15.00 Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.