FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2023, 21.04.2023 - 22.04.2023, Špindlerův Mlýn

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové, 

dovoluji si Vás touto cestou pozvat na FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2023, které se uskuteční ve dnech 21. a 22. 4. 2023. Konference je zařazena mezi garantované akce České oftalmologické společnosti  ČLS JEP. 

Program bude sestaven ze zajímavých kazuistik, prezentace výsledků vyšetřovacích a operačních metod a nových technik. V pátek dopoledne se můžete těšit na kurz neurooftalmologie a strabologie, který je pro účastníky zdarma. 


Těším se s Vámi na viděnou


Prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D, FEBO

přednostka Oční kliniky LF UK a FN v Hradci Králové

Termín konání
21.04.2023 - 22.04.2023
Místo konání
Pinia Hotel & Resort ****
Labská 111, 543 51 Špindlerův Mlýn
Pořádá
Oční klinika FN a LF UK, Hradec Králové
Odborný garant
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO
přednostka Oční kliniky FN a LF UK, Hradec Králové
Jednací jazyk
čeština, slovenština
Časový harmonogram
PÁTEK 21. 4. 2023
09.00 – 18.00 Registrace
10.00 – 12.00 Kurz neurooftalmologie a strabologie (Jirásková N., Kadlecová J.)
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 13.10 Zahájení – Jirásková N.
13.10 – 15.00 Odborný program
15.00 – 15.30 Občerstvení o přestávce
15.30 – 18.00 Odborný program
20.00 Společenská večeře

SOBOTA 22. 4. 2023
08.00 – 14.00 Registrace
09.00 – 13.30 Odborný program
11.00 – 11.30 Občerstvení o přestávce
11.30 – 13.30 Odborný program
13.30 Oběd
Certifikáty o účasti
KREDITNÍ HODNOCENÍ
LÉKAŘI - akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky.
S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.

Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.