Akademie ROSTLINNÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY (Ostrava), 21.10.2016 - 22.10.2016, Ostrava

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolujeme si Vás pozvat na podzimní odborné Akademie ROSTLINNÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY určené pro lékaře, lékárníky, zdravotní sestry a farmaceutické asistenty všech zdravotnických zařízení. 

Dvoudenní program těchto akcí bude rozdělený následovně:

 

První den bude věnovaný specifikům používání rostlinných přípravků (RP) ve zdravotnictví:

   legislativní limity používání RP z hlediska každodenní odborné praxe,

   rozdíly v účinnosti RP v závislosti na jejich zpracování, včetně praktických příkladů,

   interakce rostlin používaných v potravinářství s běžně používanými  léčivými přípravky.

 

Druhý den bude věnovaný třem systémům s největší pravděpodobností sezónní samoléčby – (1) imunita, (2) respirační a (3) urogenitální trakt. Každý z těchto bloků má dvě části:

   přehled RP nejčastěji používaných pacientem v samoléčbě  daného systému,

   přehled vybraných nežádoucích účinků a interakcí těchto RP.

Termín konání
21.10.2016 - 22.10.2016
Místo konání
CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA
Zkrácená 2703
700 30 Ostrava - Zábřeh
Časový harmonogram
21.10.2016, pátek
ODBORNÁ AKADEMIE
12:00 - 13:00 hod. Registrace
13:00 - 14:30 hod. Odborný program I.
15:00 - 16:30 hod. Odborný program II.
17:00 - 18:30 hod. Odborný program III.
18:30 - 19:00 hod. Zakončení akademie, rozdání certifikátů

22.10.2016, sobota
ODBORNÁ AKADEMIE
08:00 - 09:00 hod. Registrace
09:00 - 10:30 hod. Odborný program I.
11:00 - 12:30 hod. Odborný program II.
13:30 - 15:00 hod. Odborný program III.
15:00 - 15:30 hod. Zakončení akademie, rozdání certifikátů
Certifikáty o účasti
LÉKARNÍCI - Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb.
Lékárníci obdrží potvrzení s přiznáním 12 bodů pátek a 12 bodů sobota.

LÉKÁŘI - Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditů - pátek a 6 kreditů - sobota.

FARMACEUTIČTÍ ASISTENCI A ZDRAVOTNÍ SESTRY - Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester dle vyhlášky MZČR č.4/2010 Sb.
FA a zdravotní sestry obdrží potvrzení s přiznáním 4 kredity pátek a 4 kredity sobota.

Akademie je určena odbornostem SZP: Všeobecná sestra, Farmaceutický asistent.