PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY, 03.10.2019 - 05.10.2019, Doksy

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás jménem Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti a organizačního výboru pozvat na další setkání Pracovních dnů dětské gastroenterologie a výživy, které se uskuteční ve dnech 3.- 5.10.2019 v romantickém prostředí u Máchova jezera v HOTELU PORT v Doksech. Slavný romantický básník K. H. Mácha vzdal hold tomuto jedinečnému místu v několika svých dílech. Nejznámější básní Máj, tragický příběh lásky, který se odehrává v bezprostřední blízkosti jezera, v povídce Večer na Bezdězu přiblížil tajemnou atmosféru známé hradní zříceniny. Po návštěvě Máchova jezera a jeho okolí lépe pochopíte Máchovu fascinaci zdejší krajinou.

V rámci odborného programu připravujeme prostor pro živé debaty jak během odborného programu, tak v kuloárech konference.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

MUDr. Jitka Skálová, MUDr. Lubomír ZahradníčekDětská klinika FZS UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s.

odborný garant doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.předseda Pracovní skupiny gastroenterologie a výživy ČPS ČLS JEP

Termín konání
03.10.2019 - 05.10.2019
Místo konání
HOTEL PORT
Máchovo jezero, Valdštejnská 530,
Doksy
Pořádá
Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP
za organizační spolupráce BOS. org s. r. o.
Odborná garance
MUDr. Jitka Skálová – Dětská klinika FZS UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Krajská zdravotní, a. s.
MUDr. Lubomír Zahradníček – Dětská klinika FZS UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.
z. Krajská zdravotní, a. s.
doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. – předseda Pracovní skupiny gastroenterologie a výživy ČPS ČLS JEP
Témata
Polytematické - gastroenterologie, hepatologie, výživa, Ibd
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
3. 10. 2019 (čtvrtek)

14.00 - 18.00 příjezd, ubytování, registrace

4. 10. 2019 (pátek)
08.00 - 18.30 registrace
09.00 - 12.35 odborný program
12.35 - 14.00 oběd
14.00 - 17.50 odborný program
19.30 - 01.00 společenský program

5. 10. 2019 (sobota)
08.00 - 13.00 registrace
09.00 - 13.00 odborný program
13.00 závěr konference
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.