Eroze a poškození tvrdých zubních tkání, 25.04.2014, Praha

 
Úvodní slovo

Vážená kolegyně, vážený kolego,

 

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Mezinárodní odborné sympózium pořádané firmou GlaxoSmithKline s.r.o. pod záštitou odborného garanta doc. MUDr. Evy Gojišové, přednostky Stomatologické kliniky 3. LF UK v Praze a FNKV.

Tématem je „Eroze a poškození tvrdých zubních tkání“.

 

 

doc. MUDr. Eva Gojišová                                                                              

přednostka Stomatologické kliniky

3. LF UK v Praze a FNKV

                                                             

Ing. Pavel Behenský

Manažer divize ústní péče

GlaxoSmithKline s.r.o

Termín konání
25.04.2014
Místo konání
Dorint Hotel Don Giovanni
Vinohradská 157a
Praha 3
Odborný garant
doc. MUDr. Eva Gojišová,
přednostka Stomatologické kliniky 3. LF UK v Praze a FNKV
Organizační zajištění
BOS. org. s. r. o., Ústí nad Labem
Mediální partner
StomaTeam s. r. o., Praha
Časový harmonogram
08.00 - 09.00 hodin Registrace
09.00 - 09.30 hodin Zahájení sympozia
09.30 - 13.00 hodin Odborný program
13.00 - 14.00 hodin Oběd
14.00 - 16.00 hodin Odborný program
16.00 hodin Ukončení odborného programu
16.30 hodin Pozvání na neformální diskusi na dané téma s občerstvením
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI - lékaři obdrží certifikáty s ohodnocením 4 kreditů udělené ČSK.
DENTÁLNÍ HYGIENISTKY – Asociace dentálních hygienistek byla požádána o zařazení sympozia do kreditního systému.

SESTRY – dle vyhlášky č.4/2010 SB. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.