SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, 12.04.2013 - 14.04.2013, Kadaň

 
Termín konání
12.04.2013 - 14.04.2013
Místo konání
Kulturní dům Střelnice
Kadaň
Pod Záštitou
MUDr. Josefa Maška – ředitele Nemocnice Kadaň, s.r.o.
PaeDr. Jiřího Kulhánka – starosty města Kadaně
Organizační výbor
MUDr. Aleš Padrta – Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Kadaň, s.r.o.
MUDr. Vratislav Plzák – Gyn-E-Centrum Ústí nad Labem
MUDr. Petra Vršková - Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Témata
• Aktuálně v UZ a prenatální péči
• Doppler, 3D a 4D v ambulantní praxi
• Aktuálně v legislativě a v úhradě zdravotní péče
• Varia
Časový harmonogram
12. 4. 2013 (pátek)
od 15.00 do 18.00 příjezd, ubytování, registrace - Penzion BÍLÝ BERÁNEK, ul. ČSA 27, Kadaň
18.00 - 18.45 prohlídka města Kadaň
18.45 - 22.00 společné posezení s večeří v restauraci Bílý Beránek, ul. ČSA 27

13. 4. 2013 (sobota)
08.00 - 12.30 registrace - Kulturní dům Střelnice, Čechova 147, Kadaň
09.00 - 12.20 odborný program
15.00 - 18.00 doprovodný program
20.00 - 24.00 společenský večer

14. 4. 2013 (neděle)
08.30 - 10.00 registrace - Kulturní dům Střelnice, Čechova 147, Kadaň
09.00 - 11.45 odborný program
11.45 závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s počtem 7 kreditních bodů.