SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, 11.04.2014 - 13.04.2014, Ústí nad Labem

 
Termín konání
11.04.2014 - 13.04.2014
Místo konání
BEST WESTERN Hotel Vladimir
Masarykova 36
Ústí nad Labem
Organizační výbor
prim. MUDr. Ivo Blšťák – Gynekologicko – porodnická klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.
MUDr. Pavel Gerych - Gynekologicko – porodnická klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.
MUDr. Vratislav Plzák - Gyn-E-Centrum Ústí nad Labem
Témata
• Screening v průběhu gravidity a v oblasti gynekologické problematiky, současný stav, možnosti, referenční centra, centralizace
• UZ v ambulantní praxi, aktuality, legislativa, úhrada zdravotní péče
• Varia

Časový harmonogram
Časový harmonogram
PROGRAM SYMPOZIA
11. 4. 2014 (pátek)
15.00 - 19.00 příjezd, ubytování, registrace
17.30 - 19.00 prohlídka města a Větruše
19.00 - 22.00 večerní posezení

12. 4. 2014 (sobota)
08.00 - 12.30 registrace
09.00 - 12.25 odborný program
12:25 – 13:30 oběd
14.30 - 17.00 doprovodný program
20.00 – 01.00 společenský program

13. 4. 2014 (neděle)
09.00 - 12.15 odborný program
12.15 závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.