Severočeské sympozium gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, 24.04.2015 - 26.04.2015, Most

 
Termín konání
24.04.2015 - 26.04.2015
Místo konání
Hotel Cascade
Radniční 3
Most
Odborné zajištění
MUDr. Jiří Krhounek – Gynekologicko – porodnické oddělení, KZ, a. s., Nemocnice Most, o. z.
MUDr. Vratislav Plzák – Gyn-E-Centrum Ústí nad Labem
Témata
1. UZ screening v I. a II. trimestru gravidity – přínos, chyby, úskalí, hraniční nálezy, forenzní a právní řešení
2. Gravidita a léčivé přípravky, potravinové doplňky, návykové látky apod.
3. UZ diagnostika ovariálních tumorů – diagnostika, klasifikace, centralizace
4. Aktuality v UZ a občanském zákoníku
5. Varia
Časový harmonogram
24. 4. 2015 (pátek)
15.00–19.00 příjezd, ubytování, registrace
17.45–18.45 prohlídka města
19.00–22.00 večerní posezení

25. 4. 2015 (sobota)
08.00–13.00 registrace
09.00–13.10 odborný program
13.10–14.00 oběd
14.30–17.00 doprovodný program
20.00–01.00 společenský program

26. 4. 2015 (neděle)
08.30-13.00 registrace
09.00–12.30 odborný program
12.30 závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.