SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU, 29.04.2016 - 01.05.2016, Hotel PORT, Doksy

 
Úvodní slovo

Termín konání
29.04.2016 - 01.05.2016
Místo konání
Hotel PORT Máchovo jezero,
Valdštejnská 530
Doksy
Odborné zajištění
MUDr. Břetislav Ulrich – Gynekologická ordinace Nový Bor
MUDr. Vratislav Plzák – Gyn-E-Centrum Ústí nad Labem
Témata
• První trimestr gravidity - screening, omyly, chyby, přínos a zároveň omezení dopplerovského vyšetření a barevného mapování, 3D a 4D projekce.
• Dopplerovské vyšetření a barevné mapování v ambulantní gynekologické praxi. Praktické využití v II. a III. trimestru, v oblasti gynekologických nádorů a patologií dutiny břišní.
• Aktuálně v UZ a v občanském zákoníku.
• Varia.
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
29. 4. 2016 (pátek)
15.00 – 18.30 Příjezd, ubytování, registrace
18.30 – 21.00 Večerní posezení v restauraci hotelu PORT

30. 4. 2016 (sobota)
08.00 – 13.00 Registrace
09.00 – 10.50 Odborný program
10.50 – 11.10 Přestávka
11.10 – 12.50 Odborný program
12.30 – 13.30 Oběd
14.30 – 17.00 Doprovodný program
18.30 – 19.30 Výlet parníkem po Máchově jezeře
20.00 – 01.00 Společenský večer

1. 5. 2016 (neděle)
08:30 – 12:45 Registrace
09.00 – 10.55 Odborný program
10.55 – 11.15 Přestávka
11.15 – 12.45 Odborný program
12.45 Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 7 kreditních bodů.