XXI. HANÁKOVY DNY, XXVII. NEONATOLOGICKÉ SETKÁNÍ, 31.05.2019 - 02.06.2019, Ostravice

 
Termín konání
31.05.2019 - 02.06.2019
Místo konání
31.5.-2.6.2019
Horský Hotel Sepetná
Ostravice 9056, 739 14 Ostravice
Pořádá
Česká neonatologická společnost ČLS JEP
Pod záštitou
Oddělení neonatologie FN Ostrava
FN Ostrava a LF OU v Ostravě
Organizační výbor
MUDr. Hana Wiedermannová a kolegové
Témata
• LÉKAŘSKÁ SEKCE – polytematické
• SESTERSKÁ SEKCE – polytematické
Veškerá sdělení vítána, uvítáme přednášky i z periferních nemocnic.
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.