XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, 25.10.2013 - 27.10.2013, Ostrava

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás jménem organizačního výboru pozvali na XXIII. konferenci dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, která se bude konat ve dnech 

25. - 27. října 2013 v Ostravě. Odborný program konference se bude skládat z části určené

pro lékaře, sestry a sekce rodičovské.

 

Věříme, že sjezd bude pro Vás kvalitní odbornou událostí i příjemným společenským setkáním.

 

Těšíme se na setkání v Ostravě

prim. MUDr. Bohumír Blažek

Oddělení dětské hematologie

Klinika dětského lékařství FNO

 

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Klinika dětské hematologie a onkologie
UK 2. LF a FN Motol Praha

Termín konání
25.10.2013 - 27.10.2013
Místo konání
Hotel VISTA Ostrava
Kpt. Vajdy 3046/2
Ostrava - Zábřeh
Pořádá
Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR – sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické
společnosti ČLS JEP
Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP
Sekcia detskej onkológie a hematológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS
Pod záštitou
ředitele Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr. Svatopluka Němečka, MBA
a děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc.
Organizační výbor konference
Předseda organizačního výboru:
Bohumír Blažek

Lékařská sekce:
Tomáš Kuhn
Hana Ptoszková
Veronika Kotková
Barbora Králiková
Linda Křižáková

Sesterská sekce:
Jana Trávníčková
Katina Svěchovská

Rodičovská sekce:
Michaela Češková
Vědecký výbor konference
Předseda vědeckého výboru:
Jan Starý

Členové:
Jan Blatný
Tomáš Eckschlager
Tomáš Kuhn
Dagmar Pospíšilová
Judita Puškáčová
Jaroslav Štěrba
Jan Trka
Jan Zuna
Témata
• Dětská hematologie
• Dětská hematoonkologie
• Dětská onkologie
Jednací jazyk
Jednací jazyky konference – čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu).
Časový harmonogram
Pátek 25. 10. 2013
11.00–19.00 Registrace
14.00–14.15 Zahájení konference
14.15–19.00 Odborný program
19.30 Večeře
Sobota 26. 10. 2013
07.30–18.00 Registrace
08.30–13.00 Odborný program
13.00–14.00 Oběd
14.00–17.00 Doprovodný program
17.00–20.00 Odborný program
20.30–01.00 Společenský večer
Vyhlášení nejlepších posterů.
neděle 27. 10. 2013
08.30–13.00 Registrace
09.00–13.15 Odborný program
Vyhlášení nejlepší přednášky účastníků do 35 let.
13.15 Zakončení konference a oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce ve výši 15 kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním 15 kreditních bodů.

Konference je určena odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Zdravotní laborant
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník