XI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ DNY, 16.03.2007 - 17.03.2007, Hradec Králové

 
Termín konání
16.03.2007 - 17.03.2007
Místo konání
Kongresové centrum ALDIS
Eliščino nábřeží 357
Hradec Králové
Pořádá
Lékařská fakulta UK Hradec Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha
ve spolupráci
s Ústavem všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Pod záštitou
hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka
Organizační výbor
Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Doc. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
Prim. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
Doc. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
Ludmila Pavlatová
Časový harmonogram
16. 3. 2007
08.00 - 18. 00 Registrace

ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘI
09.00 – 13.00 hodin Odborný program
13.00 – 14.00 hodin Polední přestávka – oběd
14.00 – 18.00 hodin Odborný program

ODBORNÝ PROGRAM SESTRY
14.00 – 18.00 hodin Odborný program

od 20.00 hodin Společenský večer

17. 3. 2007
08.00 – 12.00 hodin Registrace

ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘI
09.00 – 13.00 hodin Odborný program
13.00 – 14.00 hodin Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI: účastníci obdrží potvrzení o účasti s kreditním hodnocením s uvedeným počtem kreditů dle stavovského předpisu č. 16 ČLK.

SESTRY: účastníci obdrží potvrzení o účasti s kreditním hodnocením dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.