21. PEDIATRICKÝ DEN, 21.02.2015, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení přátelé dětského lékařství,

zveme Vás na další ročník tradičního setkání 21. PEDIATRICKÝ DEN do Ústí nad Labem.

Připravili jsme pro Vás pestrý program naplněný novinkami, praktickými zkušenostmi a zajímavými kazuistikami z dětského lékařství a také z několika oborů s dětským lékařstvím těsně souvisejícím.

Budete mít příležitost získat nové informace, diskutovat s odborníky a také se kolegiálně a přátelsky setkat.

 

Za organizátory

 

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.                                             

přednosta Dětské kliniky UJEP,                                      

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.       

Krajská zdravotní, a. s.                                                              

 

Bc. Marie Lulková

vrchní sestra Dětské kliniky UJEP,

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Krajská zdravotní, a. s.

Termín konání
21.02.2015
Místo konání
Krajský úřad Ústeckého kraje – Velká Hradební 48, Ústí nad Labem – centrum města
Sympozium lékařů – Konferenční sál
Sympozium sester – Zasedací sál č. 208
Pod záštitou
Hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
Krajský úřad Ústeckého kraje
http://www.kr-ustecky.cz
Odborné zajištění
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní a. s.,

SYMPOZIUM SESTER
Bc. Marie Lulková
Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní a. s.
Témata
Aktuality ze všech oborů pediatrie bez specifikace
Časový harmonogram
Sympozium lékařů
08.00 – 17.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 12.55 hodin Odborný program
12.55 – 13.40 hodin Polední přestávka
13.40 – 16.55 hodin Odborný program
16.55 hodin Závěr programu
18.00 hodin Společenský večer

Sympozium sester:
08.00 – 16.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.15 – 13.30 hodin Odborný program
13.30 – 14.00 hodin Přestávka
14.00 – 16.00 hodin Odborný program
Po skončení odborného programu sesterského sympozia vstup na lékařské
sympozium zdarma.
18.00 hodin Společenský večer
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.