15. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE, 29.05.2015, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte mi, abych Vás opět pozval na Ústeckou rehabilitační konferenci.

Hlavním tématem budou bolesti zad z různých úhlů pohledu.

Aktuální informace, program, přihlášky on-line jsou též k dispozici na webových stránkách konference.

 

Těšíme se na Vaši účast

 

MUDr. Pavel Maršálek

primář Rehabilitačního oddělení, KZ, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Termín konání
29.05.2015
Místo konání
Kampus – Červená a Zelená aula
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1, Ústí nad Labem
Pořádá
Rehabilitační oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Odborné zajištění
MUDr. Pavel Maršálek - primář Rehabilitačního oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Témata
Bolesti zad z různých úhlů pohledu
Časový harmonogram
08.00 – 16.00 hodin Registrace
09.00 – 09.05 hodin Zahájení
09.05 – 11.00 hodin Odborný program
11.00 – 11.30 hodin Přestávka - občerstvení
11.30 – 13.20 hodin Odborný program
13.20 – 14.00 hodin Oběd
14.00 – 15.20 hodin Odborný program
15.20 – 15.30 hodin Vydávání certifikátů
15.30 – 16.00 hodin Tai chi v praxi
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI - vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16.,
lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

FYZIOTERAPEUTI A ERGOTERAPEUTI – dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu UNIFY a České asociace ergoterapeutů bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Certifikáty budou vydávány po skončení konference.