XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP - registrace a shlédnutí programu k dispozici do 31.12.2020, 17.09.2020 - 19.09.2020, on-line - do 31.12.2020

 
Úvodní slovo

Vážení kolegové,

 

 vzhledem k nejisté epidemiologické situaci v souvislosti s epidemií COVID-19 organizační výbor sjezdu v součinnosti s výborem ČOS byl nucen letošní sjezd ČOS kontaktní formou zrušit a navrhnou distanční formu, která se stále více uplatňuje u nás i v zahraničí při organizaci obdobných akcí. Rádi bychom vám oznámili, že se letošní sjezd ČOS bude konat "hybridní" on-line formou. Ideálně se všichni přednášející sejdou v termínu kongresu a v čase svých sekcí v nahrávacím studiu profesionální IT firmy a sekce proběhne tak, jako na sjezdu, ale bez posluchačů. Kdo by nechtěl přednášet ve studiu, může svoji přednášku předtočit a poslat přes formulář a v době svojí sekce být on-line k možným diskuzím. Předsedající bloků budou ve studiu přítomni a budou vést diskuze. Kurzy se ruší (omlouváme se), postery zůstávají. Program on-line kongresu bude ještě v průběhu týdne organizačním výborem doladěn, bude se jen mírně lišit od toho nyní zveřejněného. Budete okamžitě o případných změnách informováni. On-line sjezd proběhne ve stejném termínu jako jsme plánovali, bonusem bude možnost vše shlédnout následující tři měsíce ze záznamu. Oftalmologové, kteří budou registrováni a přihlášeni v době kongresu, budou získávat kredity automaticky, kdežto v případě "on demand" se bude muset k získání kreditů vyplnit test. Kreditní systém ČLK bude zachován, přednášející budou počtem získaných kreditů zvýhodněni.

 

Profesionální IT firma, která bude technicky zajišťovat distanční formu kongresu, vydá v co nejbližší době přesné instrukce, jak vše bude probíhat, abyste se mohli aktivně zapojit. Ihned budete informováni. O tomto způsobu konání sjezdu bylo rozhodnuto teprve včera odpoledne, a proto se to dozvídáte z tohoto mailu dnes. Jakmile budou vydány přesné instrukce IT firmy, budete okamžitě informováni a budete se moci obracet přímo se svými dotazy na konkrétní osoby, které budou zodpovídat vaše dotazy.

 

Organizace bude velmi náročná, ale pevně věříme, že to s vaší pomocí a podporou zvládneme. Pokud chceme zachovat vysokou úroveň naší oftalmologie, měli bychom používat moderní způsoby distanční formy sjezdů, kterou nám současné IT nabízejí.  Věříme, že společnými silami to úspěšně zvládneme a zorganizujeme s vaší aktivní účastí I. on-line kongres ČOS v historii. Velmi spoléháme na vaší podporu

 

Srdečně zdravíme

 

Klára Marešová - prezidentka sjezdu

Šárka Pitrová - předsedkyně ČOS JEP

Termín konání
17.09.2020 - 19.09.2020
Místo konání
"hybridní" on-line forma
Pořádá
Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
Oční klinika LF UP a FN Olomouc
Pod záštitou
prof. MUDr. Josefa Zadražila, CSc.
děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

prof. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D.
ředitele Fakultní nemocnice Olomouc

Ladislava Oklešťka
Hejtmana Olomouckého kraje
Prezident sjezdu
MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
Oční klinika LF UP a FN Olomouc
Vědecký výbor sjezdu
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
Bc. Ivana Marešová
Organizační výbor
MUDr. Klára Marešová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
MUDr. Michal Hrevuš, FEBO
Lenka Strejčková
Bc. Ivana Marešová
Soňa Lajčíková
Témata
To nejlepší z videofestivalů - sympozium
Onkologická onemocnění oka a orbity - sympozium
Okuloplastická chirurgie – sympozium

OKRUHY PŘEDNÁŠEK
1. Katarakta
2. Refrakce a refrakční chirurgie
3. Glaukom
4. VPMD
5. Okluze a diabetická retinopatie
6. Sítnice a sítnicová chirurgie
7. Rohovka
8. Uveitidy
9. Strabismus a pedooftalmologie
10. Orbita a neurooftalmologie
11. Traumatologie
12. Plastická chirurgie
13. Kazuistiky
14. Varia
15. Posterová sekce
Jednací jazyk
čeština, slovenština
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PROGRAMU SJEZDU
LÉKAŘSKÝ SJEZD on-line
čtvrtek 17.09.2020 09.30 – 16.45
pátek 18.09.2020 09.30 – 17.15
sobota 19.09.2020 09.30 – 13.15

SESTERSKÁ SEKCE on-line
pátek 18.09.2020 09.00 – 15.30
Certifikáty o účasti
Oftalmologové, kteří budou registrováni a přihlásí se do programu v době kongresu, budou získávat kredity automaticky. Certifikáty budou zaslány e-mailem. Kreditní systém ČLK bude zachován, přednášející budou počtem získaných kreditů zvýhodněni.


LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.