XL. kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí, 20.05.2021 - 22.05.2021, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovoluji si Vás pozvat na jubilejní XL. Národní kongres České společnosti plastické chirurgie, který se bude konat 20. ‒ 22. května 2021, v reprezentačních sálech Kongresového centra České národní banky v Praze.

 

Během kongresu se setkají významné osobnosti nejen z plastické chirurgie, ale i z dalších oborů medicíny. Pevně věřím, že se všichni dozvíme nové informace, navážeme cenné kontakty. A odneseme si zajímavé zkušenosti. Proto jsou pozváni jak naši specialisté, tak jedineční odborníci ze zahraničí.

 

Rád bych Vás seznámil s nejdůležitějšími body programu, které nás letos čekají. Čtvrtek odpoledne, 20. května, bude věnován praktickým postupům operací prsů. Pozvání přijaly vynikající osobnosti z oboru a mentoři prof. Marcos Sforza z Velké Británie a Dr. Frederico Mayo z Itálie. Pátek, 21. května a sobota 22. května, budou věnovány přednáškám nejen z oboru plastické chirurgie, ale i dalším příspěvkům řečníků z jiných oborů.

Během pátku se také Shromážděním členů, nejvyšším orgánem České společnosti plastické chirurgie, uskuteční hlasování o návrhu nových stanov.

 

Těším se na společná setkání, nejen ve výjimečných prostorách banky, ale i na příjemně strávené chvíle při společenských akcích v Kupoli nově zrekonstruovaného Národního muzea a na Občanské plovárně v centru Prahy na břehu Vltavy.

 

Bližší informace o XL. Národním kongresu České společnosti plastické chirurgie a on-line registraci naleznete na stránkách: www.kongresplastika2020.cz. 

 

Za organizační tým Kliniky plastické chirurgie 3. LFUK a FNKV

 

prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

prezident kongresu
Termín konání
20.05.2021 - 22.05.2021
Místo konání
Kongresové centrum České národní banky
Senovážné náměstí 30
110 00 Praha 1
Pořádá
Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV, Praha
Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP
Společnost estetické chirurgie ČLS JEP
3. lékařská fakulta, UK, Praha
1. lékařská fakulta, UK, Praha
Pod záštitou
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC.
děkan 3. LF Univerzity Karlovy, Praha

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Prezident kongresu
prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
předseda České společnosti plastické chirurgie
Vědecký výbor
PŘEDSEDKYNĚ VĚDECKÉHO VÝBORU
prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.
Členové
MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Prim. MUDr. Vladimír Mařík
MUDr. Martin Molitor, Ph.D.
doc. MUDr. Aleš Nejedlý
Organizační výbor
MUDr. Jiří Bayer
MUDr. Jakub Miletín
MUDr. Matěj Patzelt
Monika Tišlerová
Marie Volfová

Témata
Dětská plastická chirurgie
(poúrazové stavy, tumory, vrozené vývojové vady zevního tvaru těla: rozštěpy, boltce, horní dolní končetiny, genitál…)
Rekonstrukční chirurgie prsu (preventivní výkony, BRCA, BIA-ALCL…)
Rekonstrukce poúrazových a po-nádorových defektů
Chirurgie ruky
Užití mikrochirurgie v plastické chirurgii
Postbariatrická chirurgie, tvarování postavy
Rekonstrukční chirurgie v léčbě popálenin
Estetická plastická chirurgie
Právní aspekty v plastické estetické a rekonstrukční chirurgii
Bezpečí pacienta
Humanitární mise a programy
Kazuistiky
Varia
Časový harmonogram
20.5.2021 (čtvrtek)
12.00 – 18.00 hodin Registrace
12.00 – 12.45 hodin Welcome občerstvení
12.45 – 18.00 hodin Motiva® workshop
20.00 – 22.00 hodin Uvítací večer

21.5.2021 (pátek)
07.30 – 17.00 hodin Registrace
09.00 hodin Slavnostní zahájení kongresu
09.00 – 17.00 hodin Odborný program
17.00 – 18.00 hodin Schůze členů ČSPCH
od 19.00 hodin Společenský večer

22.5.2021 (sobota)
07.30 – 17.00 hodin Registrace
08.00 – 17.00 hodin Odborný program
17.00 hodin Závěr kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – obdrží potvrzení o účasti, kongres bude registrován u České asociace sester.