11. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY, 25.03.2022 - 26.03.2022, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na 11. ročník Severočeských algeziologických dnů, který se bude konat 25. – 26. 3. 2022 v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem.

Hlavním tématem letošního ročníku bude: Bolesti zad ve světle moderní medicíny.

Těším se na setkání s Vámi v Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Centrum léčby chronické bolesti při Klinice anesteziologie, perioperační a intenzívní medicíny, Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z

Termín konání
25.03.2022 - 26.03.2022
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
Špitálské náměstí 3517
Ústí nad Labem
Pořádá
BOS. org s r. o.
Pod záštitou
Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
Prezident sympozia
MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
Centrum léčby chronické bolesti při Klinice anesteziologie, perioperační a intenzívní medicíny, Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z
Témata
Bolesti zad ve světle moderní medicíny
Novinky v léčbě bolesti
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SYMPOZIA
Program bude k dispozici po 24. 2. 2022.

25. 3. 2022 (pátek)
08.00 – 16.00 registrace
09.00 – 12.40 odborný program
12.40 – 14.00 oběd
13.00 – 16.00 odborný program
16.00 - 17.30 prohlídka nově vybudovaného Centra léčby chronické bolesti
19.00 – 24.00 společenský program

26. 3. 2022 (sobota)
08.00 – 13.00 registrace
09.00 – 13.00 odborný program
12.45 - 13.00 závěr sympozia
13.00 – 14.00 oběd


Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.
Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.
Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

SESTRY– akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.