XX. KONGRES ČESKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI , 18.09.2022 - 20.09.2022, Praha

 
Úvodní slovo

Vážení kolegové a kolegyně, milí přátelé,


jsme velmi poctěni možností uvést 20. Kongres České Spondylochirurgické společnosti, který se bude konat v Praze ve dnech 18. - 20. září 2022. Kongres se po 6 ti letech vrací do našeho hlavního města, které návštěvníkům poskytuje široké možnosti zhlédnutí historických památek, kulturních akcí a předkládá velikou škálu v oblasti zábavy. Kongres je každý rok největší odbornou a zároveň i společenskou akcí naší společnosti, jejích hostů a přátel. Je také významnou doškolovací akcí pro mladší kolegy a kolegyně v přípravě pro spondylochirurgickou atestaci.

Podobně jako tomu bylo v minulých letech, je kongres určen pro lékaře a sestry a umožnuje Med Tech společnostem předkládat jejich inovované přístroje a implantáty, které ve spondylochirurgii s výhodou používáme. Téma kongresu obsahuje celou šíři léčení patologických stavů celé páteře.

Naše společnost je dobře začleněna do evropských struktur zejména do společnosti EUROSPINE, která v posledních letech prodělala řadu významných a vysoce pozitivních změn na poli vzdělávání (European Spine Diploma), multioborové terapie (EDISC), výzkumu a významně spolupracuje s CERTiQ při nezávislé a detailně vedené certifikaci hlavních evropských spondylochirurgických center. V neposlední řadě se výrazným způsobem zlepšila práce v evropském registru při Eurospine (Spine Tango) a společnost má spolu s Evropskou Neurochirurgickou Asociací (EANS) konečně svůj odborný časopis (Brain and Spine). 

Máme proto velkou radost, že pozvání na náš kongres přijali past president Eurospine a Chief Editor Brain and Spine prof. Frank Kandziora, současný president Eurospine prof. Thomas Blattert a president elect Dr. Marco Teli.


Budeme se těšit na bohatou aktivní i pasivní účast.


prof. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc.                            

prezident kongresu                                                

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol


prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. 

vedoucí organizačního výboru 

přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF a FN Motol   
                        

Termín konání
18.09.2022 - 20.09.2022
Místo konání
Grandior Hotel Prague
Na Poříčí 1052/42, 110 00 Praha 1
Pořádá
Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP
Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol
Prezident kongresu
prof. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc.
Klinika spondylochirurgie 1. LF a FN Motol
Vědecký výbor
Předseda
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

Členové
MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.
MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
MUDr. Roman Kučera
prim. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
MUDr. Michael Mrůzek, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D. MBA
MUDr. Tomáš Vyskočil
Organizační výbor
Předseda
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

Členové lékařská sekce
MUDr. Michal Barna
MUDr. Gábor Geri
MUDr. Jan Kryl
doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
MUDr. Filip Pivarči
MUDr. Lucie Salavcová
MUDr. Tomáš Vyskočil

Sesterská sekce
Eliška Akachi
Mgr. Dagmar Šeborová
Bc. Lenka Šipulová
Témata
LÉKAŘSKÁ A SESTERSKÁ SEKCE
Úrazy a poúrazové stavy páteře
Tumory páteře
Záněty páteře
Deformity páteře
Degenerativní onemocnění páteře
Komplikace léčby onemocnění páteře
Varia
Časový harmonogram
18. 9. 2022 - neděle
16.00 – 19.00 Registrace na kongres
19.00 – 21.00 Uvítací koktejl

19. 9. 2022 - pondělí
07.30 – 17.30 Registrace
08.45 – 12.20 Odborný program – lékařská sekce
12.20 – 13.20 Workshopy a Satelitní sympozium firem
12.20 – 13.20 Oběd
13.20 – 17.00 Odborný program – lékařská sekce
13.00 – 17.00 Odborný program – sesterská sekce
17.00 – 17.30 Členská schůze ČSChS ČLS JEP
17.30 – 18.30 Schůze výboru ČSChS ČLS JEP
20.00 – 01.00 Společenská večeře

20. 9. 2022 - úterý
08.15 – 14.30 Registrace
09.00 – 12.10 Odborný program – lékařská sekce
13.10 – 14.20 Oběd
14.20 – 14.30 Závěr kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.