V. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY, 01.06.2018 - 02.06.2018, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,

 

dovoluji si Vás pozvat na tentokrát už V. kongres estetické a laserové medicíny. Hlavní témata jsou dvě: Estetika nejen intimních partií a Komplikace a jejich řešení v estetické medicíně.

 

Ano, estetika intimních partií může znít bulvárně, ale Společnost estetické medicíny nepotřebuje „sólokapra”, aby překonávala rekordy v účasti na svém kongresu. Tohle téma je kontroverzní ze všech stran a obsahuje všechny základní otázky, který si náš mladý obor klade. Není to už moc? Kdo je k takovým výkonům kvalifikován? Míra rizika versus benefit? Téma je to nejenom zajímavé samo o sobě, ale přímo vyzývá k hlubšímu uvažování o naší práci. A tím se dostáváme k tématu druhému, kterým jsou komplikace a jejich řešení. Jestliže navenek je náš obor často prezentován velmi optimisticky, mezi sebou bychom si měli jasně říci, co a proč se nám nevede. Náš kongres to ale není jen hlavní téma. Těšíme se na spousty novinek ze všech oblastí. Připomeneme si i historii laserové medicíny a popasujeme se s výzvami, které nám nadělil stát, třeba GDPR. Ale hlavně si to užijeme. I při současných možnostech estetické medicíny je třeba si říci, že žijeme jen jednou!

 

Těšíme se na Vás!

 

Za výbor Společnosti estetické a laserové medicíny

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda SELM ČLS JEP

Termín konání
01.06.2018 - 02.06.2018
Místo konání
Budova Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1
Pořádá
Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP
Prezident kongresu
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc
Témata
Estetika nejen intimních partií
Komplikace a jejich řešení v estetické medicíně
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. 6. 2018 – pátek
08.30 – 18.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
08.30 – 09.30 hodin Coffee break
09.30 – 09.40 hodin Slavnostní zahájení
09.40 – 11.50 hodin Odborný program
11.50 – 12.50 hodin Oběd
12.50 – 14.20 hodin Odborný program
14.20 – 14.45 hodin Industry Tribune
14.45 – 15.10 hodin Coffee Break
15.10 – 16.50 hodin Odborný program
16.50 – 17.10 hodin Coffee Break
17.10 – 18.00 hodin Odborný program
18.45 Společenský večer

2. 6. 2018 – sobota
09.00 – 15.30 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 10.00 hodin Coffee break
10.00 – 12.10 hodin Odborný program
12.10 – 12.35 hodin Industry Tribune
12.35 – 13.35 hodin Oběd
13.35 – 15.25 hodin Odborný program
15.25 – 15.30 hodin Ukončení kongresu
15.30 – 18.30 hodin Workshop
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce bude zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Certifikáty budou vydávány po skončení kongresu.