20. DNY DĚTSKÉ ENDOKRINOLOGIE, 25.01.2019 - 26.01.2019, Ostrov u Tisé

 
Úvodní slovo

Přátelé dětské endokrinologie,
 
poprvé jsme se sešli na Dnech dětské endokrinologie v roce 1999 na Kristině Hrádku u Děčína v lesích těsně u hranic s Německem. Dvacet let uteklo neuvěřitelně rychle.
Během té doby došlo k velkým pokrokům. O některých na letošním setkání uslyšíte.
Je nám velkou ctí, že někteří z nás se postupně stali odborníky na světové úrovni. O tom se nám tehdy mohlo jen zdát.
V roce 2010 v Praze proběhla úspěšně konference ESPE jejímž prezidentem byl prof. Lebl. 
Přelomovou událostí pro nás pro všechny a oceněním významu našeho oboru bylo, že dětská endokrinologie spolu s diabetologií se stala samostatnou specializací.
Naše setkání v posledních letech pravidelně obohacují naše endokrinologické sestry.
Děkujeme všem, kteří zlepšovali život národní dětské endokrinologie a napomáhali tomu, že se můžeme setkat po dvacáté.
Program letos tvoří stručné kazuistiky z vaší praxe, aktivní příspěvek je u lékařů podmínkou účasti, jak tomu je každý druhý rok. Kazuistická sdělení sester jsou vítána a účast nepodmiňují.
Naše řady se postupně několikanásobně rozrostly. Jsme moc rádi. Na Kristin Hrádek se ale proto již nevejdeme a sejdeme se v Hotelu Ostrov v nedalekém Ostrově u Tisé.
Zveme vás všechny, pamětníky, praktikující endocrinology, vědecké pracovníky i ty, kteří se jen o endokrologii zajímají či s ní spolupracují, naše kolegyně a opory v práci sestry a také naši endokrinologickou mládež, která jednou obor převezme a bude v tradici našich setkávání pokračovat.
 
Neváhejte a přijeďte. Ať se vám v Ostrově líbí. Těšíme se na vás.
 
Zdravím a děkuji.
Jaroslav Škvor, Ústí nad Labem
Termín konání
25.01.2019 - 26.01.2019
Místo konání
Hotel Ostrov
Ostrov u Tisé 12
403 36 Tisá
Pořádá
Pracovní skupina dětské endokrinologie České pediatrické společnosti ČLS JEP
Dětská klinika FZS UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o. z., Krajská zdravotní a.s.
ODBORNÁ GARANCE
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
PROGRAMOVÝ VÝBOR
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
Organizační výbor
Kazuistiky z dětské endokrinologie. Odborný program je určen pro lékaře a sestry.
Lékaře zveme k aktivní účasti formou kazuistiky, s předem zaslaným abstraktem.
Časový harmonogram
25. 1. 2019 - pátek
od 11.00 hodin Registrace, občerstvení
12.30 – 12.35 hodin Zahájení
12.35 – 18.15 hodin Odborný program
od 20.00 hodin Slavnostní večeře
26. 1. 2019 - sobota
08.00 - 12.30 hodin Registrace
08.30 - 12.30 hodin Odborný program
12.30 - 12.45 hodin Závěr konference
12.45 - 13.30 hodin Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve
spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu
ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
SESTRY – vzdělávací akce bude zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a jako
taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.