XI. liberecký pediatrický den, 30.03.2019, Liberec

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na XI. liberecký pediatrický den.

Těšíme se na společné setkání a doufáme, že Vás prezentované příběhy našich dětských pacientů zaujmou a budou přínosem pro praxi.

 

Za organizátory

 

MUDr. Martin Kuchař                                                                              

primář Dětského oddělení

Krajská nemocnice Liberec, a. s.   

                                                   

MUDr. Petr Rota

primář Pediatrického oddělení

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

 

MUDr. Josef Gut

primář Dětského a novorozeneckého oddělení

Nemocnice Česká Lípa, a. s.

 

Mgr. Petra Plašková

vrchní sestra Dětského oddělení

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Termín konání
30.03.2019
Místo konání
Kongresové centrum Babylon, Liberec
Kongresový sál – z ulice Košická přes halu recepce hotelu
Odborné zajištění
prim. MUDr. Martin Kuchař – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Témata
Aktuality ze všech oborů pediatrie bez specifikace
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
30.3.2019, sobota
08.00 – 16.25 hod. Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 13.40 hod. Odborný program
13.40 – 14.20 hod. Polední přestávka
14.20 – 16.30 hod. Odborný program
16.30 hodin Závěr programu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.


SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.