Kongres IFDA - Mezinárodní kongres medicíny pro praxi, 02.02.2008, Praha

 

Registrační poplatky

Poplatek zahrnuje vstup na odborný program, kongresové materiály a občerstvení.

 

Úhrada poplatku

Úhradu proveďte ve prospěch účtu:

Živnostenské banky, a. s. pobočka  Ústí nad Labem,

číslo účtu: 100 204 0764/2700

konstantní symbol: 0308

variabilní symbol: 2008 01- lékaři a lékárníci

                          2008 02- sestry

 

Dokladem o zaplacení se prosím prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.

(Poplatek obsahuje DPH 19%)

 
 
Poplatek
platba převodem
platba u registrace
 
 
Člen AMFT
200
200
 
 
Ostatní lékaři + lékárníci-farmaceuti
450
600
 
 
Sestry a farnaceutičtí asistenti
200
300
 
 
 

Přihlášky k účasti

Přihlášku k účasti zašlete prosím nejpozději do 31.1.2008, vyberte si prosím jednu z možností registrace:

 

REGISTRACE ON-LINE

z přihlašovacího formuláře na těchto stránkách.

 

POŠTOU
prostřednictvím formuláře, který je přiložen v pozvánce doručené poštou

    BOS. org s. r. o.
    Kekulova 38
    400 01 Ústí nad Labem

FAXEM
475 205 169


E-MAILEM
prihlaska@bos-congress.cz

 

Počet míst je omezen, prosíme o včasné přihlášení.


POTVRZUJEME PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY ZASLANÉ:

registrací ON-LINE

e-mailem

v ostatních případech Vás budeme informovat pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět